3 maart 2021 – Uw Zorg online Challenge

De hybride praktijk. Samen maken we zorg bereikbaar!  

Pharmeon organiseert 3 maart 2021 alweer de 4e editie van de Uw Zorg online Challenge, ons jaarlijks inspiratie- en netwerkevent over online zorg. Deze editie staat volledig in het teken van de ‘hybride zorgpraktijk’.

Fysieke en digitale zorgprocessen zullen we steeds meer in combinatie aan gaan bieden. Een hybride praktijkinrichting kan veel tijdswinst opleveren. Tijd die aan complexe zorgvragen en kwetsbare patiënten besteed kan worden en de zorg toekomstbestendig maakt.

De opkomst van online anamnese, diagnose, triage en begeleiding vormen de basis voor een veranderende praktijkvoering. PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) zetten de patiënt centraal in het zorgproces. Dit vergt een omschakeling voor zorgverleners en aanpassing van werkprocessen.

Samen met zorgverleners, patiënten, verzekeraars en IT-leveranciers gaan we de uitdaging aan om deze hybride zorg te realiseren. Door het delen van best practices, workshops en ervaringen uit het veld. Met bijdragen van Dianda Veldman (NPF), hybride dokter Bart Timmers, Menno Jansen (CZ) en velen meer. En als feestelijke afsluiting de traditionele uitreiking van de Uw Zorg online award aan de meest hybride praktijk en zorgregio van Nederland.

Programma

14:30 uur

Digitale inloop en bezoek aan innovatieplein en netwerken

Netwerkgelegenheid en digitaal bezoek aan partners op het innovatieplein.

15:00 – 16:00u

Plenair deel

Studio ‘Uw Zorg online’ (60 min) – 1500h -1600h

Menno Jansen, Bart Timmers en Dianda Veldman gaan in gesprek met Jan Jacobs en Gideon Kreytz over de hybride praktijk.

16:05 – 16:40u

35 min per sessie

Parallelsessies

Onder meer de volgende sessies:

OPEN-Regiotafel
Delen best practices regio’s opschaling online zorg, implementatie roadmap Uw Zorg online voor de regio.

Door: David Samoocha, Pharmeon
Voor: projectleiders OPEN, regionale samenwerkingsverbanden

In deze regiotafel blikt projectleider David Samoocha samen met regiocoalities terug op de invoering van het OPEN-traject afgelopen jaar. En kijken we vooruit naar de nieuwe OPEN-ontwikkelvragen en roadmap voor dit jaar. Met best practices door regio’s en presentatie van het implementatieondersteuning-aanbod dat we ontwikkelden voor regio’s om succesvol eHealth op te schalen.

Uw Zorg online en de PGO ontwikkeling
Roadmap 2021 en verder

Door: Gideon Kreytz en Tom Meintser, Pharmeon
Voor: huisartsen, apotheken, eerstelijnszorgverleners, regionale samenwerkingsverbanden

Met de eerste apotheken die naast huisartsen actief zijn in de Uw Zorg online app, is Uw Zorg online als multidisciplinaire omgeving een feit. Als platform ontsluiten we applicaties van derden waar de zorgpraktijk mee werkt. Hierdoor creëren we één ingang voor zorg, vanuit de eerstelijn. Uw Zorg online is gecertificeerd volgens MedMij, daarmee als PGO inzetbaar, en biedt ruimte voor andere PGO’s om op aan te haken. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen, hoe ontwikkelen we Uw Zorg online door en hoe verhoudt dit zich tot de bijvoorbeeld de PGO-ontwikkeling zoals door de overheid gestimuleerd? En hoe ondersteunen we zorgpraktijken en consumenten in deze ontwikkeling? In deze sessie geven Gideon Kreytz en Tom Meintser u een blik in de toekomst vanuit het perspectief van Pharmeon, Uw Zorg online. Samen maken we zorg bereikbaar.

De Wet digitale overheid (Wdo) en uw praktijk
Wat betekent Wdo voor uw praktijk?

Door: Mark Arts, ministerie van VWS
Voor: eerstelijnszorgverleners

De Wdo -een nieuwe wet die de veilige toegang tot portalen en PGO’s regelt- wordt naar verwachting 1 juli a.s. door de Eerste Kamer bekrachtigd. Voor PGO’s betekent dit dat toegang tot medische data bijvoorbeeld na inlog met DigiD toegestaan is. Voor bijvoorbeeld portalen van huisartsen en apotheken zal een overgangsperiode vastgesteld worden. Wat betekent deze wet voor uw praktijk en uw huidige online oplossing? Markt Arts van VWS praat u bij in deze sessie.

Zie ook https://pharmeon.nl/wet-digitale-overheid-en-uw-portaal/

Hoe schaalt u eHealth succesvol op in uw huisartspraktijk?
Digitaal spreekuur met Jasper Schellingerhout (Het Huisartsenteam) en Koen Kasper (CZ)
Voor: huisartsen, praktijkmanagers, assistenten

Tijdens dit spreekuur gaat u online in gesprek met Jasper Schellingerhout en Koen Kasper. Jasper is één van de pioniers op gebied van online zorg in Nederland en behaalde de Uw Zorg online award in 2020 met zijn zorggroep Het Huisartsenteam. Koen begeleidt als digitale implementatiecoach met succes meerdere huisartsenregio’s. De sessie is bedoeld voor huisartsen en regio’s die online zorg willen opschalen en tegen problemen aanlopen. Stuur uw vraag voorafgaand aan de workshop naar challenge@pharmeon.nl en ga tijdens de workshop in een “digitaal consult” in gesprek hierover.

Wilt u zich alvast voorbereiden op deze sessie of meer weten over de aanpak van Het Huisartsenteam? Raadpleeg dan:
Workshop Jasper Schellingerhout en Koen Kasper (2020)

Uw Zorg online voor apotheken
Door: André Blom, Pharmeon
Voor: apothekers

Uw Zorg online werd in 2017 geïntroduceerd als app voor huisartsen door Pharmeon. Sinds die tijd is het uitgegroeid tot hét zorgplatform in Nederland, met 2000 aangesloten huisartsen en ruim 1 miljoen online actieve consumenten. Via Uw Zorg online werden afgelopen jaar 2,5 miljoen herhaalrecepten aangevraagd, online consulten gedaan, afspraken geboekt en online dossiers ingekeken. Het platform is nu ook beschikbaar voor apotheken, die hierdoor effectiever digitaal kunnen samenwerken met de huisarts op gebied van herhaallogistiek. Voordelen voor de consument: meer compleet medicatieoverzicht, snellere afhandeling herhaalrecepten en directe communicatie met huisarts én apotheker vanuit één omgeving. André Blom, apotheker en business developer bij Pharmeon, neemt u mee in de mogelijkheden van het platform voor apotheken.

Meer informatie: https://pharmeon.nl/livegang-uw-zorg-online-voor-apotheken/

Ervaringen met online zorg voor minder digitaal vaardigen
Door: Kim Keijsers (Digisterker) en Antoinette Smallegange (ZEL)
Voor: Huisartsen, zorggroepen, apotheken

Wist u dat 18% van de Nederlanders moeite heeft met het gebruik van computers? Een flinke uitdaging als je iedereen toegang wilt kunnen geven tot zijn of haar medische gegevens. In deze sessie deelt stichting Digisterker een preview van een nieuw educatief programma DigiVitaler wat beschikbaar komt via de bibliotheek om mensen te ondersteunen bij het in gebruik nemen van digitale zorg. En Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) vertelt over de samenwerking die zij met ondersteuning van Pharos is aangegaan met huisartsenpraktijk, de bibliotheek en de welzijnsorganisatie om patiënten wegwijs te maken in het patiëntenportaal.

5 min.

Wisselmoment

16:45 – 17:05u

20 min per sessie

Innovatiesessies

Onder meer de volgende sessies:

  1. WeSeeDo, beeldbellen in de zorg
  2. Medicinfo, hybride zorg in de huisartsenpraktijk
  3. DigiDok, digitale consultvoorbereiding
  4. MiGuide, uw digitale diabetescoach
  5. KPN Health, de digitale dokter
  6. Medvice, uw digitale medische assistent
  7. PATIENT+, keuzehulp ondersteunt samen beslissen
  8. SkinVision, de kracht van online diagnose
  9. Moet ik naar de dokter? digitale zelftriage
  10. MedicPlek, sociaal intranet voor uw praktijk

5 min.

Wisselmoment

17:10 – 17:30u

Prijsuitreiking Uw Zorg online awards

Samenvatting en afsluiting dagvoorzitter en uitreiking Uw Zorg online awards

17:30 – 18:00u

Afsluiting

Netwerkgelegenheid en digitaal bezoek aan partners op het innovatieplein.

Voor wie?

De Challenge is voor klanten en relaties van Pharmeon en haar business partners: zorgverleners, ICT beleidsmedewerkers, projectleiders, bestuurders en regionale samenwerkingsverbanden uit de zorg die hun kennis willen delen en verdiepen op gebied van online zorg implementatie. Bekijk voor een indruk hier het verslag van de laatste editie uit 2020.

Award

De Uw Zorg online award gaat naar de zorgpraktijk en regio die het afgelopen jaar de meeste online gebruikers hadden of de snelste groei realiseerden. Wilt u als praktijk of als regionaal samenwerkingsverband deelnemen aan deze award? Bekijk de voorwaarden of meld u aan.

Partners

Tijdens het gehele event kunt u digitaal netwerken en een bezoek brengen op het innovatieplein aan de volgende Uw Zorg online partners:

CGM
DigiDok 
DXC Technology
Kijksluiter
KPN Health
Medicinfo
MedicPlek
Medvice
MiGuide
Moet ik naar de dokter?
OmniHis
PATIENT+
Pharmeon
Praktijkinfo
Promedico
SkinVision
WeSeeDo
Zorgscherm

Over Uw Zorg online

Uw Zorg online is een service van Pharmeon om gemakkelijk online uw zorgzaken te regelen bij uw eigen zorgverlener. Dat kan op twee manieren: via de Uw Zorg online app en de website van de praktijk.

Op dit moment bieden ruim 2000 huisartsen en apotheken diensten aan via Uw Zorg online, zoals herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen, afspraken boeken en altijd de eigen medische gegevens bij de hand.