Aanvulling op procedure DigiD

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over DigiD. We merken dat er nog vragen zijn over de procedure met betrekking tot het UZI-servercertificaat en de autorisatielijst-BSN (de ALB-lijst). Praktijken met MicroHIS of Promedico-ASP die al beschikken over een certificaat adviseren wij om even te wachten. We regelen dan met hun leverancier dat zij het certificaat kunnen hergebruiken. Praktijken die al akkoord hebben gegeven op de offerte zullen wij als eerste aansluiten. Voor CGM HUISARTS en Omnihis Scipio komt DigiD later dit jaar beschikbaar. Kijk voor de laatste updates over DigiD op onze website.