Activeer de campagne ‘Klacht, Compliment? Kans!’

Begin oktober is het project ‘Klacht, Compliment? Kans!’ van de KNMT van start gegaan.  Centraal hierin staat dat een tandarts tijdig signaleert hoe een patiënt het bezoek aan de praktijk heeft ervaren en dat de tandarts tijdig het gesprek aangaat met de (on)tevreden patiënt. Heeft u een praktijkwebsite van Pharmeon, dat kunt u de bijbehorende webpagina ‘Tevreden of juist niet?’ activeren.

Praktische handvatten

Het KNMT-project biedt de tandarts een aantal praktische handvatten voor het signaleren van (on)tevredenheid van de patiënt en hoe hiermee om te gaan. Zo is er een online toolkit, een IQual-studiepakket en zijn er cursussen van de KNMT Academy.

Activeren Pharmeon-pagina

In de online toolkit wordt uitgelegd hoe een pagina op de website van de mondzorgpraktijk voor het melden van (on)tevredenheid eruit kan zien. Voor tandartsen met een praktijkwebsite van Pharmeon is deze pagina al aangemaakt. U kunt deze pagina en de bijbehorende widget activeren in plaats van de gebruikelijke pagina over klachten. Dit gaat via de volgende stappen:

  1. Log in op uw website via het knopje ‘beheer’ onderaan de pagina
  2. Ga via het dashboard naar het kopje ‘Pharmeon services’
  3. Activeer hier de pagina ‘Tevreden of juist niet?’ (deze komt automatisch als kopje te staan in uw menu)
  4. Om de widget te activeren gaat u naar het kopje ‘design>widgets’. Hier kiest u voor de beschikbare widget van ‘Tevreden of juist niet? Zorg ervoor dat u klikt op ‘widget toevoegen’.

Klachtenprocedure voorkomen

Het project sluit aan bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die voorschrijft om onvrede van de patiënt laagdrempelig in de praktijk aan te pakken. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dit graag gebeuren in de mondzorg. Dit kan een klachtenprocedure mogelijk voorkomen.

Positieve energie

De bedoeling van het KCK-project is eveneens dat patiënten tijdig hun tevredenheid of complimenten over de gang van zaken in mondzorgpraktijk gaan uiten. Dat geeft positieve energie en is leerzaam voor de tandarts en het hele team.