Beeldbellen: mondzorgverleners delen ervaringen

Mondzorgverleners gingen de afgelopen maanden aan de slag met online consults. Sinds de coronacrisis en introductie in maart maken al ruim 250 zorgverleners en zorggroepen gebruik van de beeldbel-oplossing van Pharmeon, KPN en WeSeedo. Lees in dit verslag de praktische tips en ervaringen uit de praktijk die we deelden in een webinar speciaal voor KNMT-leden.

“De patiënt geeft tijdens het beeldbellen aan bij welke kies de klachten zijn. Er is dan een goede inschatting te maken welke behandeling nodig is’.

Mogelijkheden beeldbellen

Met een werkende internetverbinding en de juiste apparatuur (laptop, PC, Android smartphone en tablet, camera en microfoon) kan de zorgverlener al starten met beeldbellen. Er zijn hierbij twee vormen: ‘Persoonlijk’ en ‘Direct’.

Bij een ‘Persoonlijke gebruiker’ kan er gebruikt gemaakt worden van tweezijdig beeldbellen, voor bijvoorbeeld een online consult. Tijdens het gesprek staat ook de chat open en kunnen bestanden en het scherm van de zorgverlener worden gedeeld.

Bij een ‘Directe gebruiker’ wordt er éénzijdig meegekeken via de smartphonecamera van de patiënt. Deze manier van beeldbellen is handig voor de triage, om de urgentie van een klacht in te kunnen schatten. Middels een verzonden sms geeft de patiënt toestemming om direct de zorgverlener mee te laten kijken.

Agendafunctie en digitaal inloopspreekuur

Onder het gebruik van ‘Persoonlijk’ bestaan nog twee mogelijkheden: de agendafunctie en het digitale inloopspreekuur. Iedere gebruiker heeft namelijk een eigen WeSeeDo-agenda. Er zijn assistent-accounts beschikbaar die afspraken voor de arts kunnen inplannen. Het is daarnaast mogelijk om een digitaal inloopspreekuur te integreren op een website. Middels een geïntegreerde knop kan een patiënt direct met een beschikbare arts een videoverbinding tot stand brengen.

“We denken dat het beeldbellen een vast onderdeel zal worden van het preventietraject”.

Ervaringen met beeldbellen

Marit Verschuuren, mondhygiënist.

Verschuuren is vanwege de coronacrisis gestart met beeldbellen. Haar praktijk hecht veel waarde aan preventie en wil de continuïteit van het patiëntcontact waarborgen. Volgens Verschuuren werkt het videobellen met WeSeeDo makkelijk, mede doordat de patiënten geen inlogcodes nodig hebben. Wanneer patiënten willen afbellen, legt de praktijk de optie voor om het preventiegesprek middels beeldbellen door te laten gaan. Patiënten reageren hier enthousiast op. Eén van de voordelen van beeldbellen met haar patiënten, veelal kinderen, is dat je een kijkje in de keuken krijgt. Kinderen vinden het leuk om te laten zien waar zij tandenpoetsen’.

Ook nu de praktijk weer open is, gelooft Verschuuren in het beeldbellen: ‘Soms merk je toch dat er weerstand is om naar de praktijk te gaan, omdat daar apart vrij voor moet worden gepland. Met het beeldbellen kunnen veel afspraken wel door gaan, zonder dat daar veel vrij voor genomen hoeft te worden’. Duidelijk is dat niet alle afspraken vervangen kunnen worden door beeldbellen, maar ook na de coronacrisis verdient het een plek in de praktijk.

Anne-Gitte Hulshoff, tandarts bij Dentalways.

Voor Dentalways was het tijdens de coronacrisis schrikken dat ze geen patiënten meer konden behandelen, tot de mogelijkheid van het beeldbellen voorbijkwam. WeSeeDo werd in gebruik genomen en bovendien kon de tandheelkunde sinds de corona-uitbraak ook de telefonische consults in rekening brengen.

Dentalways maakt iedere dag gebruik van een ‘pijnklachtenblokje’ waarin zij alle pijnklachten afhandelen. Voorafgaand aan een afspraak kan Hulshoff naar eigen zeggen middels het patiëntdossier en het beeldbelgesprek goed de klachten en de behandeltijd inschatten. ‘De patiënt geeft tijdens het beeldbellen aan bij welke kies de klachten zijn. Er is dan een goede inschatting te maken welke behandeling nodig is’. Hierdoor plannen zij de afspraak zo in dat de patiënt maar één keer naar de praktijk hoeft te komen. Dat is voor de patiënt en de praktijk efficiënt, omdat er minder kosten aan verbonden zijn en omdat er minder in- en uitbewegingen zijn in de praktijk.

‘’De klacht is in 9 van de 10 keer goed in te schatten, zodat de behandeling een stuk efficiënter is’’.

Met het beeldbellen heeft Hulshoff een verbetering van de omzet gezien. ‘Je kan de patiënt geruststellen, direct te woord staan, een incidenteel consult in rekening brengen en vervolgens je pijnklachtenblok beter inplannen’. Daarnaast kunnen zij met beeldbellen zo snel mogelijk de eigen patiënt hulp bieden. Op deze manier voorkomen ze dat de patiënt naar een speciale noodkliniek gaat met spoedklachten. ‘Het is belangrijk om de patiënt binnen 3-4 uur te woord te kunnen staan. Zo kan je ze geruststellen en indien nodig een recept voorschrijven.’ Ter illustratie gaf Hulshoff het volgende voorbeeld. Wanneer een patiënt komt met een klacht die ze in 5 minuten heeft opgelost en de receptie er 30 minuten voor heeft ingepland, dan zijn er 25 minuten verloren gegaan. ‘Dankzij de verhoogde efficiëntie kan ik vrijwel altijd de patiënt de volgende dag in het klachtenblokje helpen.’

Hulshoff geeft aan 5 tot 10 minuten beeldbellen met de patiënt nodig te hebben om de klacht in te schatten en de afspraak in te plannen. Ze is iedere dag beschikbaar voor beeldbelconsults. Mensen met angst kunnen goed gerustgesteld worden over de coronamaatregelen in de praktijk. ‘Zo durft de patiënt gemakkelijker naar de praktijk te komen’. De acceptatie van de patiënt is erg goed, met name omdat het vertrouwde gezicht er is voor de patiënt. Hulshoff besprak tijdens het webinar de procedure en het script dat de receptie gebruikt voor het inplannen van een beeldbel-afspraak.

Hulshoff verwacht dat het beeldbellen een vaste plek krijgt binnen de praktijk: ‘Het is een prachtige manier om de service aan te vullen, met name omdat het erg persoonlijk is en er snel contact mee is.’

 1. Patiënt belt met klacht
  (script)
 2. Receptie plant Teleconsult
  in 10 minuten blokje in de agenda met code voor WeSeeDo en geeft de patiënt ook zo’n code.
 3. Tandarts zoekt contact met patiënt op gepland tijdstip via WeSeeDo.
  Met behandelgegevens van de patiënt beschikbaar. In 10 minuten klacht beter beoordelen en behandelafspraak voorbereiden in Exquise.
 4. Receptie afspraak laten maken.
  Via Spark
 • Ik kan een teleconsult voor u inplannen. Dan hoeft u niet onnodig naar de praktijk te komen. Eventueel volgt een recept.
 • De tandarts kan door beeldbellen met u en uw verhaal bekijken welke behandeling waarschijnlijk nodig is en hoe lang dat duurt.
 • Dit is een ‘incidenteel consult’ die met de code C13 (€ 22,16) bij u in rekening gebracht wordt.
 • Voor het teleconsult heeft u geen speciale software nodig, maar wel een telefoon, tablet of computer met een browser.

Wilt u ook beeldbellen in de praktijk?

Pharmeon ondersteunt zorgregio’s en praktijken met de implementatie en het in gebruik nemen van het beeldbellen. Wij bieden het volgende:

 • Integratie beeldbellen in Uw Zorg online applicatie.
  De integratie wordt medio 2020 tot stand gebracht. De patiënt kan daarbij zoals gewoonlijk zelf in de agenda van de arts een afspraak maken. Bij het opgeven van zijn voorkeurstijdstip komt de keuze wat voor consult hij of zij wilt: telefonisch, fysiek of beeldbellen.
 • Ondersteuning implementeren button ‘inloopspreekuur’
  Praktijken die hun website afnemen bij Pharmeon krijgen ondersteuning bij het implementeren van de button.
 • Toolkit ter ondersteuning van de patiënt
  Er zal een begeleidingsdocument worden opgesteld die praktijken voorafgaand aan de beeldbel-afspraak met de patiënt kunnen delen.

Meer weten over beeldbellen? Bekijk de webinar, de bijbehorende presentatie of vraag direct een offerte aan.

Lees ook het artikel ‘Beeldbellen met patiënten triggert de mondzorg’ in het Nederlandse Tandartsenblad.