DigiD-update

De DigiD-uitrol voor Uw Zorg online vordert! Check hier de laatste ontwikkelingen:

  • Voor Promedico-ASP is hergebruik van bestaande UZI-certificaten voor DigiD bijna gerealiseerd. Promedico-ASP-gebruikers ontvangen binnen enkele weken van ons een instructie per mail voor het  activeren en bestellen van DigiD in de beheeromgeving. Heeft u met uw regio afspraken gemaakt over de bekostiging? Dan regelen wij de rest.
  • Ook bij MicroHIS is hergebruik van UZI-certificaten binnenkort mogelijk en houden we gebruikers via een directe mail op de hoogte van de planning.
  • Meer nieuws over de DigiD-koppeling voor CGM en Omnihis verwachten wij na de zomer te kunnen delen.
  • Voor alle gebruikers geldt: check of uw praktijk voorkomt op de Authorisatielijst BSN (de ALB-lijst). Anders kunt u de aanvraag niet doen. Gebruik CTRL+F en zoek naar een gedeelte van de naam van de praktijk. Is er een afkorting gebruikt, zoals HOED of GZC? Vaak is de praktijk na goed zoekwerk toch te vinden.
  • Tenslotte zijn we blij te melden dat de jaarlijkse ICT- beveiligingsassessment, nodig om DigiD veilig te houden, succesvol is doorlopen.