Digitale koplopers in de Nederlandse zorg in de prijzen

Tijdens de Uw Zorg online Challenge 2020 op 29 januari reikte Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal Gezondheidszorg en Jeugd de Uw Zorg online awards 2020 uit aan vier digitale koplopers uit de Nederlandse apotheek- en huisartsenzorg. Apotheek Reigerhof, huisartsenpraktijk Boshuizen, huisarts Van Kuppevelt en Het Huisartsenteam vielen als meest online praktijken van Nederland van 2019 in de prijzen.

Van Diemen prees de inzet van de winnaars op het gebied van digitale zorg als belangrijke inspiratie voor collega’s. “Ik hoop op een olievlekwerking naar de rest van het land voor een beter bereikbare zorg. Zo handelt een van de winnaars – Het Huisartsenteam uit West Brabant – al 50% van hun afspraken en herhaalrecepten online af, viermaal zoveel als het landelijke gemiddelde. Dit levert tijdwinst op door minder telefoontjes”.

Victor Everhardt, de Amsterdamse wethouder Economische Zaken, feliciteerde Pharmeon met haar 20-jarig bestaan. “Als Amsterdams eHealthbedrijf dragen jullie bij aan het ontstaan van een sterk Life Sciences en Health cluster in Amsterdam, waar kennisinstellingen, medische – en databedrijven, overheid en investeerders elkaar goed weten te vinden, en elkaar zo versterken, op het gebied van zorg en innovatie. Amsterdam investeert 2,4 miljoen euro in de versnelling van deze ontwikkeling. Met bijna 1 op de 2 Amsterdamse huisartsen en 1 op de 10 Amsterdammers als gebruiker van jullie online platform ‘Uw Zorg online’, maken jullie de communicatie in de zorg een stuk makkelijker voor zorgverleners en patiënten in Amsterdam”.

Pharmeon presenteerde de gebruikscijfers van 1400 huisartsen en apotheken die gebruik maken van Uw Zorg online portalen en apps. De cijfers geven aan dat online communicatie een steeds belangrijkere rol inneemt in de zorg. Het aantal online zorggebruikers is in 2019 met 25% gestegen naar ruim 1.000.000 patiënten!

Het evenement is een initiatief van Pharmeon -ontwikkelaar van het Uw Zorg online platform- tijdens de landelijke eHealthweek om samen met gebruikers online kennis over eHealth te delen en zo het gebruik te stimuleren.

Bekijk presentaties, scores van de genomineerde praktijken en een fotoimpressie.