Ervaringen met de Mijn Medicijnen app

“Het aantal gebruikers groeit elke week. “

Achtergrond

Apotheek Reigerhof heeft een Pharmeonwebsite en patiëntportaal gekoppeld aan het CGM-Apotheek Informatie Systeem. Patiënten kunnen via het Pharmeonportaal online herhaalmedicatie  aanvragen direct vanuit het medicatieoverzicht zoals dat in het AIS geregistreerd staat. In het najaar 2015 startte de apotheek met de Mijn Medicijnen App als pilot deelnemer aan Nictiz Greenfield ’Patientparticipatie en medicatieveiligheid’’. Via de Mijn Medicijnen App kunnen patiënten medicatiegegevens inzien direct uit het AIS, eenvoudig zelf ontbrekende medicatie of wijzigingen registreren en communiceren met de apotheek.

Hoe hebben jullie de app geïntroduceerd bij jullie patiënten?

“We hebben de app  per mail geïntroduceerd bij patienten die al onze portaal gebruikten voor de aanvraag van herhaalmedicatie. Daarnaast geven we bekendheid aan de app via onze website www.apotheekreigerhof.nl, flyers op de balie en ons wachtkamerscherm.”

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

“Uit statistieken blijkt dat zo’n 20% van onze patiënten onze portaal diensten gebruiken en een kwart daarvan dat via de app doet.  Dit aantal groeit gestaag per week.  Vooral om herhaalmedicatie aan te vragen. Af en toe geven patiënten ook wijzigingen in medicatiegebruik door of delen medicatie die ontbreekt in het overzicht  met de apotheek. Wij verifiëren de betreffende medicatie en voeren die dan actief in het AIS. Zo heb je een completere medicatiebewaking.”

Waarom de app?

“Onze apotheek heeft een vrij jonge populatie. Wij willen graag mee met de tijd en nog meer gebruiksgemak voor de patiënt bieden. Deze app past daar prima in en bezorgt ons een positieve uitstraling. Dat merken wij ook aan de enthousiaste reacties aan de balie. Zelf doe ik thuis ook alles via mijn mobiele telefoon en niet meer via laptop. Wij verwachten wel dat de wat oudere patiënten toch een laptop of computer zullen blijven gebruiken vanwege het grotere scherm. Het is dus goed dat we beide opties aanbieden. Een praktisch voordeel van de app ten opzichte van de website is ook dat je geen sessiecode per mail nodig hebt om in te loggen, maar een persoonlijke pincode op je telefoon genoeg is.

Verder vinden we het heel belangrijk dat we zowel met app als de website het dossier completer kunnen houden en zo betere medicatiebewaking kunnen doen.

Tenslotte bespaart het gebruik van zowel de app en de web portaal ons tijd omdat we de herhaalreceptaanvragen efficiënter kunnen afhandelen.”

Wat merk je ervan in proces in de apotheek?

“De aanvragen via app verlopen net zoals via de website die we al veel langer gebruiken. Dus eigenlijk merken we geen verschil. Belangrijk is dat je het proces goed inricht. Wij krijgen dagelijks aanvragen en hebben ervoor gekozen om de aanvragen nog aan fax te koppelen, verzamelen deze en handelen deze dan eens per dag direct af.

Als patiënten zelf medicatie of wijzigingen toevoegen via de app komt dat binnen via een bericht in het AIS. Dat verifiëren wij met de patiënt en verwerken dat in het ais als actieve medicatie zodat we daarop kunnen bewaken. “

Tips voor verbetering

“Er zijn nog wel wat verbeterpunten. Zo is het bijvoorbeeld handig als er een bevestiging voor de patiënt komt wanneer hij een bestelling geplaatst heeft. Daarnaast hebben we aangegeven dat de klant graag wil kunnen aangeven of de bestelling bezorgd moet worden of dat het via onze medicatiekluis wordt afgehaald. We gaan met Pharmeon nog nader onderzoek doen bij onze patiënten om het gebruikersgemak van de app verder te verbeteren.”

Tips voor andere apotheken die met de app willen starten

“Bedenk goed hoe je aanvraag van medicatie via website en app in je dagelijkse proces inbedt. Hoe laat je bijvoorbeeld de aanvraag binnenkomen: via secure mail, direct in het AIS of via de fax. En maak afspraken binnen het team of je die aanvragen de hele dag door beantwoord of opspaart en bijvoorbeeld eens per dag afhandelt.  De werkwijze zal per apotheek verschillen en ook afhangen van de afspraken die je hebt met de huisartsen over autorisatie van herhaalaanvragen. “