Huisartsenpraktijken Gelderse Vallei delen hun ervaringen met gebruik patiëntportaal

Huisartsen Gelderse Vallei besparen tijd met het patiëntportaal

16 mei 2016

 

Achtergrond

Huisartsen Arjan van Andel (HuisartsenZorg Groeneweg, Renkum) en Bart Onderstal (Huisartsenpraktijk A.H. Onderstal, Wageningen) gebruiken een patiëntportaal dat via Pharmeon gekoppeld is met het huisartsinformatiesysteem. Via dit patiëntportaal hebben patiënten de mogelijkheid om online afspraken te maken, herhaalrecepten aan te vragen en een e-Consult te starten. Het werkt prettig en blijkt een tijdsbesparing op te leveren, mede door de koppeling met het HIS.

Tijd besparen
De ervaringen in beide praktijken zijn positief. Huisarts Van Andel ervaart dat de e-Consulten vaak veel sneller klaar zijn dan reguliere consulten. Ook werken ze voor patiënten erg goed: “Ze typen in de avond, soms nacht, een vraag en krijgen antwoord”.

Op huisartsenpraktijk Onderstal is nagegaan of het daadwerkelijk een tijdsbesparing oplevert. Praktijkmanager Carolien Timmer heeft berekend dat alleen al de mogelijkheid voor het aanvragen van herhaalrecepten via het patiëntportaal de praktijk 45 minuten per dag bespaart. Ook wordt inmiddels 13% van de afspraken via het patiëntportaal gemaakt. Zo’n webafspraak kan een patiënt niet voor dezelfde dag maken, om te voorkomen dat mensen niet bellen bij acute vragen. Ze begonnen met een uur per dag waarop webafspraken kunnen worden gemaakt, maar dat is uitgebreid naar 4 uur per dag. De digitaal behepte patiënten (studenten en hogeropgeleiden) maken hier gebruik van. Online een afspraak maken lijkt ook te zorgen voor laagdrempeligheid: mensen die voorheen ervoor kozen om geen afspraak te maken, doen dat nu wel. Reden: het opschrijven van je klachten is soms makkelijker dan het verwoorden ervan tijdens een telefonisch contact. Op huisartsenpraktijk Onderstal constateert men dit met name aan de hand van de webafspraken voor psychische klachten, slaapproblemen et cetera.

Koppeling met huisartsinformatiesysteem
Het patiëntportaal is gekoppeld aan het dossier van de patiënt in het huisartsinformatiesysteem. Dit draagt enorm bij aan de tijdsbesparing (praktijk Onderstal heeft ook ervaring met een patiëntportaal  zonder HIS-koppeling). Een recept voor chronische medicatie kunnen patiënten bijvoorbeeld zelf aanvragen via het patiëntportaal. De huisarts hoeft het alleen nog goed te keuren en te verzenden naar de apotheek. Daarbij is er een dubbele beveiliging ingebouwd naar de patiënt toe qua login en versleutelen van berichten, waardoor ook de bescherming van de dossiers goed gerealiseerd is. Na de zomer komt er een app uit waarmee patiënten via hun smartphone in het patiëntportaal kunnen. Huisarts Van Andel gebruikt het HIS Promedico ASP, huisarts Onderstal gebruikt Microhis. Patiënten bereiken het patiëntportaal via de praktijkwebsites.

Bron: Intranet Huisartsen Gelderse Vallei ,  www.huisartsengeldersevallei.nl , 16 mei 2016