Uw Zorg online Challenge Pharmeon

‘Houd het goede van het huidige systeem vast en voeg daar waardevolle digitale toepassingen aan toe’

Denkt u bij hybride niet alleen aan een auto, maar ook aan uw praktijk? Wellicht bent u dan een van de 300 deelnemers van de Uw Zorg online Challenge. In maart vond dit jaarlijks terugkerende Pharmeon netwerkevent weer plaats, gefaciliteerd door MedischOndernemen en in het teken van de hybride praktijk. Heeft u het event gemist? In onderstaand verslag delen wij de hoogtepunten van het panelgesprek.

Belang van de hybride zorg

Aan de paneltafel werd door de verschillende gasten een levendige discussie gevoerd over de hybride huisartspraktijk. Al snel bleek dat niet alleen corona een boost gegeven heeft aan de opmars van online zorg, maar ook OPEN, het programma dat huisartsen helpt om online inzage van gegevens voor patiënten mogelijk te maken. ‘Een hybride praktijk, een combinatie van een fysieke en virtuele praktijk, dat moet je als huisarts hebben, het kan elkaar enorm versterken’, stelt Gideon Kreytz, directeur van Pharmeon. ‘Een paar jaar geleden waren we nog een soort missionarissen, maar nu zien we bewustwording bij huisartsen. In andere sectoren is digitaal inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden. We bestellen toch allemaal bij BOL, maken online afspraken, facetimen, waarom dan niet in de huisartspraktijk?

‘Het nut en de noodzaak van digitale zorg is zich al aan het bewijzen’, zei Gideon Kreytz. Tegelijkertijd waarschuwt hij ook voor volledige zogenaamde ‘digital first’ concepten.  Het voorbeeld van Babylon in Engeland werd aangehaald. Met de introductie daarvan verlieten veelal ‘gezonde’ patiënten de reguliere huisartspraktijk voor deze digitale AI- dokter. Juist omdat je daar 24/7 online terecht kan en niet hoeft te wachten op een plek bij de reguliere huisarts, waar je ook nog fysiek naar toe moet. Dit had tot gevolg dat de ‘reguliere’ praktijken achter bleven met voornamelijk chronisch zieken en de patiëntenpopulatie uit balans raakte. Om dit te voorkomen pleit Kreytz er dan ook voor om, ‘het goede van het huidige systeem in Nederland vast te houden en daar waardevolle digitale toepassingen aan toe te voegen.’ Op die manier maak je het mogelijk  om juist meer patiënten te bereiken.

Toename gebruik door corona en OPEN

Hoe staat hybride zorg ervoor? Cijfers over het gebruik van de Uw Zorg Online app, een service van de huisarts waarmee patiënten online een afspraak kunnen inplannen, een e-consult en herhaalrecepten kunnen aanvragen, laat een stijging zien:

  • 50% meer huisartsen zijn online gegaan (ook onder invloed van OPEN)
  • 1,3 miljoen patiënten gebruiken het platform.
  • Toename van 65% van het gebruik van de diverse diensten
  • Gemiddeld één op de vijf patiënten maakt nu gebruik van de diensten bij hun huisarts.

‘Vooral het e-consult is door de coronacrisis flink gestegen, het is veilige zorg op afstand’, meldde André Blom, business development manager bij Pharmeon. Er is sprake van een miljoen downloads van patiëntendossiers.

André Blom noemde ook twee nieuwe ontwikkelingen die via het Uw Zorg online platform beschikbaar kwamen: Skin Vision, een app waarmee mensen verdachte plekjes kunnen controleren, en Miguide, een digitale diabetescoach (diabetes type II).

Huisarts heeft hulp nodig om praktijk aan te passen

Dianda Veldman, directeur van Patiënten Federatie Nederland, ‘over 5 jaar moet online zorg in Nederland de norm zijn waarbij de patiënt kan kiezen tussen digitaal en fysieke zorg. Het kan voor sommige mensen lastig zijn om naar de praktijk te komen, omdat ze niet meer zo mobiel zijn of werken bijvoorbeeld. Digitale zorg kan dan een goed alternatief voor fysieke zijn. Hybride zorg is eigenlijk de telefoon en fax in een nieuw jasje.’

De techniek is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Daarnaast is de financiering een stuk beter geworden en zijn er meer toepassingen beschikbaar. ‘Er staat ons weinig in de weg om massaal hybride zorg te introduceren.’

Om digitalisering binnen praktijken tot een succes te maken moeten we het makkelijk  maken voor patiënten en zorgpraktijken. ‘Een huisartspraktijk heeft geen ict-afdeling, hij moet het zelf maar uitzoeken en heeft hulp nodig om de praktijk aan te passen en anders te organiseren.’ Patiënten hebben volgens Veldman één omgeving nodig waar je al je zorg digitaal kunt regelen. ‘Wij zien dat als een nutsvoorziening en dat moeten we landelijk regelen.’

Regionaal aanpakken

De digitalisering van de huisartsenzorg is bij uitstek een onderwerp om regionaal aan te pakken en daar wordt dan ook over gesproken aan de diverse regiotafels. Menno Jansen, strategisch programmamanager innovatie bij CZ, wees erop dat er de afgelopen periode al veel ervaring is opgedaan en dat dit helpt om huisartsen over een drempel heen te helpen. Ook in de meerjarencontracten worden afspraken gemaakt over deze transitie en er zijn innovatieregels in de bekostiging.

‘Het is belangrijk om te weten wat online zorg doet voor patiënten, weten die wat er allemaal mogelijk is? Natuurlijk moeten zorgaanbieders ook de waarde ervan zien. Wees je bewust van vooroordelen. We zien bijvoorbeeld dat juist ouderen de SkinVision app gebruiken.’ ‘Het is echt een verandertraject. Kijk naar hoelang banken er over gedaan hebben om te gaan telebankieren.’

‘Deel zorg verdwijnt van eerste naar nulde lijn’

Over het online gegevens kunnen inzien merkte huisarts Bart Timmers op dat je dan als huisarts ook feedback kunt krijgen. ‘Volgens een patiënt klopt er dan iets niet in een dossier. Niet elke collega vindt dat leuk. Daar krijgen we meer werk aan.’ Volgens de huisarts vinden mensen die al digitaal vaardig zijn de nieuwe ontwikkelingen absoluut nuttig en vragen er ook om.
Timmers verwacht ook dat de zorg anders wordt. ‘Een ‘De hybride praktijk groeit steeds meer. Zo vindt er een verschuiving plaats, waarbij mensen een deel van de zorg zélf gaan doen met hulp van apps en platforms. Zorg verdwijnt deels naar de nulde lijn en tweedelijnszorg verschuift richting de eerste lijn. Dit zal in de nabije toekomst alleen maar meer gaan worden. De zorg gaat kantelen.’

Links:

Geschreven door de redactie van Medisch Ondernemen en Pharmeon.