Huisartsenteam stuurt met succes op eHealth gebruik in de praktijk

Het Huisartsenteam De Keen maakt deel uit van zorggroep Het Huisartsenteam, een eerstelijns samenwerkingsverband van 42 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Binnen het verband is men geautomatiseerd met verschillende huisartseninformatiesystemen gekoppeld aan diverse patiëntportalen. Bij praktijk De Keen werkt men met het HIS Promedico-ASP in combinatie met het patiëntportaal van Pharmeon. Via het patiëntportaal op de website van de huisartsen kunnen patiënten online een afspraak maken, herhaalrecepten bestellen en via eConsult een vraag stellen. Praktijk De Keen behoort met ruim 30% online actieve patiënten tot de koplopers qua online zorggebruik. Huisartsen Jan Frans Mutsaerts en Jasper Schellingerhout delen hun ervaringen en tips met online zorg in de praktijk.

Communicatiecampagne

Jan Frans Mutsaerts

Jan Frans Mutsaerts

Het Huisartsenteam is in 2013 gestart met het patiëntportaal samen met een nieuwe website en een online patiënttevredenheidsonderzoek. Om patiënten van al deze zaken op de hoogte te stellen hebben ze een grootschalige papieren mailing verstuurd. Ieder woonverband ontving een brief waarin de huisarts, met behulp van een ondersteunende folder, uitleg gaf over alle digitale ontwikkelingen in zijn praktijk. Dit zorgde direct voor een flink aantal aanmeldingen voor het patiëntportaal. Op deze manier werden ook de patiënten bereikt die maar één keer in de zoveel jaar naar de huisarts gaan. Daarnaast wordt het portaal gepromoot via wachtkamerschermen, praktijkvoicemail en uiteraard in de spreekkamer.

Sturen op eHealth gebruik

Jasper Schellingerhout: “Om het gebruik van online zorg verder te stimuleren zijn wij sinds kort gestart met een campagne om dit standaard tijdens het spreekuur onder de aandacht te brengen. In het startscherm van Promedico-ASP zien we direct van elke patiënt of deze wel of niet geregistreerd is voor het portaal. Zo niet dan vragen wij de patiënt na afloop van het spreekuur zich aan te melden en geven we een simpele hand-out mee met instructie. Sinds we gestart zijn met deze campagne zien we het aantal actieve gebruikers snel stijgen. Met name het gebruik van eConsult is enorm gestegen.”

 

“In het startscherm van Promedico zien we direct van elke patiënt of deze wel of niet geregistreerd is voor het portaal.”

 

Werken met online zorg in de praktijk

Jasper Schellingerhout

Jasper Schellingerhout

Jan Frans Mutsaerts: “Online afspraken maken is het meest populaire onderdeel en volledig opgenomen in het werkproces in de praktijk. We maken delen van de agenda alleen beschikbaar voor digitale afspraken. Bovendien openen we nu elke dag om 17.00u de agenda voor de volgende ochtend om ook onze patiënten voor de korte termijn makkelijk te laten afspreken. Hoewel er aanvankelijk enige zorg was omtrent de gevolgen voor de volgende dag, blijken er voldoende afspraak mogelijkheden te zijn voor de telefonische aanvragen die de assistentes krijgen. Bovendien wordt de indeling van het spreekuur aangepast als de verhouding tussen telefonische en online afspraken verandert. We zien inmiddels dat de telefoonbelasting afneemt en dat 15% van alle afspraken online wordt gemaakt.”

Jasper Schellingerhout: “Het eConsult blijkt uitermate geschikt als follow-up van het spreekuur. Bijvoorbeeld om te communiceren over een labuitslag. Op die manier ontlasten we zowel de praktijk als de patiënt, doordat deze niet hoeft te bellen voor een uitslag. We zien dat deze aanpak enorm goed werkt: in iets meer dan een jaar is het aantal eConsulten gestegen van 1 naar 6 per dag.”

 

“We zien inmiddels dat de telefoonbelasting afneemt en dat 15% van alle afspraken online wordt gemaakt.”

 

Nieuwe toepassingen

Om hun zorg nog beter bereikbaar te maken voor patiënten vinden Mutsaerts en Schellingerhout het belangrijk hun online dienstverlening snel verder uit te breiden. Hoog op de wensenlijst staat het videoconsult en een chatfunctie waarmee patiënten laagdrempelig en toch veilig met bijvoorbeeld de assistent en praktijk kunnen communiceren. Verder willen zij graag patiënten die in zorgprogramma’s deelnemen met gerichte online ondersteuning meer en efficiënter bij hun behandeling betrekken. [Promedico en Pharmeon werken aan de realisatie van deze wensen – Red.]

Tips voor succesvolle implementatie

Samengevat zijn de belangrijkste eHealthtips van praktijk de Keen:

  1. Start met (papieren) nieuwsbrief naar alle patiënten (in woonverband)
  2. Check bij elk consult in het HIS of patiënt al een online account heeft
  3. Geef niet geregistreerde patiënten instructie mee tijdens consult om zich aan te melden
  4. Spreek met patiënten concreet af eConsult in te zetten voor bepaalde follow-up van consult
  5. Spreek doelen met team af voor gebruik van eHealth en monitor deze