Kijksluiter, digitale bijsluiter voor al uw patiënten

kijksluiter-op-tablet

Bent u al op de hoogte van onze samenwerking met Stichting Kijksluiter? Via uw digitale patiëntomgeving, de Uw Zorg online app en de Mijn Medicijnen app kunt u Kijksluiter voor al uw patiënten beschikbaar stellen. Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 6.500 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal is uitgelegd. Door Kijksluiter via de applicaties van Pharmeon te ontsluiten, staat altijd de juiste Kijksluiter voor de patiënt klaar, afgestemd op geslacht en leeftijd en reden.

Afke de Jong, directeur-bestuurder bij Stichting Kijksluiter: “11 miljoen Nederlanders gebruiken structureel medicijnen en per jaar vinden er 225 miljoen uitgiften van geneesmiddelen plaats. Ruim 30% van die medicijnen wordt niet of niet goed gebruikt. Met Kijksluiter willen we het gebruik van geneesmiddelen verbeteren zodat het effect ervan wordt geoptimaliseerd en onnodige zorgkosten worden voorkomen”.

Veel zorgverleners gingen u al voor en bieden Kijksluiter aan via de producten van Pharmeon. De eerste resultaten van een evaluatie onder patiënten die gebruik maken van deze koppeling laten zien dat 83% van de patiënten Kijksluiter vaker gaat gebruiken. Bovendien geeft 92% van de patiënten aan de informatie begrijpelijk te vinden.

Wilt u deze service ook aanbieden aan uw patiënten? Meldt u zich dan hier aan bij Stichting Kijksluiter en geef bij uw inschrijving aan dat u interesse heeft in de koppeling met Pharmeon. Heeft u al een Kijksluiter account, maar is deze nog niet geactiveerd? Neem dan contact met Pharmeon op. Wij zullen de koppeling tegen eenmalige vergoeding zo snel mogelijk voor u activeren.