Uw patiënten direct geholpen via chat

Uw Zorg online-praktijken die online een extra collega willen inschakelen om hun bereikbaarheid te vergroten, kunnen voortaan gebruikmaken van Medicinfo. Via een live chat in de Uw Zorg online app kunnen patiënten zeven dagen per week online terecht bij het medisch team van Medicinfo voor hun zorgvragen.

Zo worden patiënten sneller geholpen, daalt het aantal telefoontjes en onnodige bezoeken en wordt de werkdruk minder. Door middel van deze vorm van hybride zorg kunnen steeds meer huisartsen hun zorg toegankelijk houden en toekomstbestendig maken.