Livegang Uw Zorg online voor apotheken

De eerste apotheken sluiten aan op Uw Zorg online! De livegang gaat de komende maand van start met een geselecteerd aantal apotheken die samen met huisartsen via de Uw Zorg online app diensten aanbieden. Patiënten kunnen in de Uw Zorg online app, naast hun medische gegevens van de huisarts ook het medicatieoverzicht bij de apotheek bekijken en vragen aan de apotheker stellen.

Via een feedback module in de app meten we de ervaringen van gebruikers in de praktijk. Vanaf begin volgend jaar verwachten we deze nieuwe toepassing van Uw Zorg online landelijk uit te kunnen rollen.

Parallel nemen we deel in een landelijk pilot programma waarbij Uw Zorg online gebruikers zorggegevens via de MedMij infrastructuur op kunnen halen.

Met de introductie van apotheken op het Uw Zorg online platform en de Medmij ontsluiting breiden we de mogelijkheden van Uw Zorg online als Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) verder uit.