Mitchel

Onze missie is met onze online oplossingen de zorg toegankelijker, bereikbaarder en efficiënter te maken. Pharmeon steekt veel energie in haar producten om ze bruikbaar en intuïtief te maken. Om deze producten ook bruikbaar te maken voor mensen met een beperking, heeft Pharmeon trainingen gevolgd.

Mitchel van de Poll, UX-designer bij Pharmeon vertelt wat toegankelijkheid inhoudt.

Wat voor werk doe je bij Pharmeon?

Ik ben begonnen als Front-end Developer en werk tegenwoordig als UX-Designer bij Pharmeon. Ik ben gespecialiseerd in Accessibility (toegankelijkheid) voor het web, en begeleid onze scrum-teams tijdens de sprints zodat de software toegankelijk opgeleverd wordt. Om de kennis meer te verspreiden, geef ik periodieke interne trainingen waarin ik onder andere Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ARIA en Toegankelijk HTML toelicht.

Om meer kennis over toegankelijkheid en WCAG te krijgen, heb ik via Pharmeon een programma gevolgd bij Stichting Accessibility. Een organisatie die ondersteunt bij de ontwikkeling en het beheer van toegankelijke websites en apps.

Wat houdt Accessibility precies in?

Toegankelijkheid valt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Sinds 6 juni jl. is de Europese Accessibility Act van kracht. Webtoegankelijkheid gaat over ons allemaal; dat iedereen zonder obstakels software kan gebruiken. In de fysieke wereld is dit al normaal. Denk aan blindegeleidelijnen of liften bij stations. Digitaal ontbreekt het er vaak nog aan. Tegenwoordig maakt technologie het mogelijk alles toegankelijk te maken, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Hoe voeren we dit door in onze producten en diensten?

We toetsen onze ontwerpen aan de WCAG-richtlijnen. WCAG bestaat uit vier principes die de basis bepalen voor webtoegankelijkheid; bereikbaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Er zijn in totaal 78 succescriteria verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA.

  • A staat voor een minimaal toegankelijkheidsniveau
  • AA staat voor een goede toegankelijkheid
  • AAA is het hoogste niveau van toegankelijkheid

Wij hanteren voor al onze diensten het AA-niveau, dat voor een goede toegankelijkheid staat. Dit betekent voldoen aan 50 succescriteria. We voeren een paar keer per jaar een grote audit uit op deze diensten om de toegankelijkheid te waarborgen.

“Daarnaast werken we er elke dag aan om te zorgen dat onze websites, apps en portalen (blijven) voldoen aan de gestelde toegankelijkheidscriteria.”

De toekomst? De volgende ontwikkelingen zijn de patiëntomgeving en de Uw Zorg online app. Op termijn moet iedereen met een beperking gemakkelijk gebruik kunnen maken van het web zodat niemand meer uitgesloten wordt.

“Op termijn moet iedereen met een beperking gemakkelijk gebruik kunnen maken van het web zodat niemand meer uitgesloten wordt”.

Wat kunt u zelf doen? Bekijk de 8 tips van Mitchel