Nieuw! Uw Zorg online voor logopedisten

Uw Zorg online breidt uit naar logopedisten. Dit betekent dat patiënten via de app en patiëntenomgeving, naast hun huisarts en apotheek, nu ook online bij hun logopedist terecht kunnen voor het veilig uitwisselen van berichten.

Inmiddels gebruiken ruim 1,7 miljoen patiënten Uw Zorg online voor inzage in hun medisch dossier, labuitslagen, herhaalrecepten, afspraken of het stellen van vragen.

Livegang

De livegang van de berichtenservice start met een geselecteerd aantal logopedie praktijken. Via een feedbackmodule worden de ervaringen van patiënten gemeten. Daarna komt de service breed beschikbaar.

MedMij

Binnenkort kunnen Uw Zorg online gebruikers ook via MedMij, de Nederlandse standaard voor gegevensuitwisseling, medische gegevens opvragen. Met de introductie van logopedisten op het Uw Zorg online platform en de MedMij-toegang breiden we de mogelijkheden van Uw Zorg online als persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) verder uit.

Over Uw Zorg online

Digitalisering maakt zorg bereikbaar en geeft patiënten regie over hun gezondheid. Het digitale platform ‘Uw Zorg online’ van Pharmeon verbindt zorgpraktijken en patiënten, veilig en efficiënt. Patiënten hebben met Uw Zorg online hun medische gegevens en zorgverleners altijd in één omgeving bij de hand.

Interesse?

Met deze berichtenservice krijgt u beschikking over een patiëntenomgeving die u via uw website kunt tonen. En u wordt opgenomen in de Uw Zorg online app, zodat patiënten u kunnen toevoegen aan hun eigen omgeving.

Heeft u interesse in deze nieuwe berichtenservice? Via onderstaande knop kunt u informatie opvragen. Of bezoek ons online tijdens het aanstaande NVLF congres op 26 november.