OPEN-Regiotafel

“De behoefte om het eigen dossier in te zien is groot”

Afgelopen jaar stond in het teken van online dossierinzage bij alle zorgverleners. Door het hele land zijn regiocoalities en leveranciers druk bezig geweest met de realisatie hiervan via het OPEN-programma. Pharmeon organiseerde weer een regiotafel voor vertegenwoordigers van OPEN-coalities en HIS-leveranciers. Daar blikten we terug op de invoering van ‘Uw dossier’. En we keken vooruit naar de Pharmeon roadmap voor 2021. Tot slot vertelden Huib Hoogendijk en Claudia Borsch van zorggroep  ROHA, over hun ervaringen met het stimuleren van mensen om met het portaal aan de slag te gaan.

OPEN-traject

Projectleider OPEN van Pharmeon, David Samoocha vertelt: “De eerste stap in het OPEN-traject, het online toegang verlenen tot patiëntendossiers, was in juni 2020 gereed. Daarna hebben we ‘Uw Dossier’ verbeterd op basis van feedback van patiënten en een testtraject met stichting Pharos.

Vanaf het moment dat Uw Dossier in Uw Zorg online beschikbaar kwam, hebben we het gebruik continu zien toenemen. Onder andere omdat veel huisartsen zich afgelopen jaar aansloten op het portaal. Maar de cijfers laten ook zien dat het gebruik daarna bleef doorstijgen, niet alleen unieke, maar ook terugkerende patiënten vragen online hun dossier op. De behoefte van patiënten om het eigen dossier in te zien blijkt dus groot.

Eind 2021 moet de laatste stap klaar zijn: patiënten kunnen dan hun eigen informatie, zoals zelfmetingen en vragenlijsten, op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier delen met de huisarts.”

DigiD

Op de roadmap van Pharmeon is te zien dat er de komende tijd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een betaalbare DigiD-oplossing. We sluiten hiermee aan op de eisen van de Wet digitale overheid.

Multidisciplinaire omgeving (MDO)

Het door ontwikkelen van de multidisciplinaire omgeving (MDO) in Uw Zorg online is voor Pharmeon in 2021 een belangrijk onderwerp. Hiermee kan een patiënt vanuit één persoonlijke omgeving al zijn zorgzaken regelen met meerdere zorgverleners. Naast de huisartsen zijn sinds begin dit jaar ook apotheken toegevoegd aan Uw Zorg online. Andere  zorgdisciplines  volgen gefaseerd.

PGO/MedMij

Uw Zorg online is naast een portaal, een gecertificeerd PGO, dat wil zeggen dat Uw Zorg online voldoet aan de MedMij-eisen om gegevens via de MedMij-infrastructuur uit te wisselen. Naar verwachting kunnen zorgverleners vanaf Q3 Uw Zorg online als hybride portaal mét PGO-functie inzetten. Voorlopig beperkt MedMij zich nog tot dossierinzage. De functionaliteiten die het zorgproces ondersteunen, zijn nog niet in de MedMij-standaard beschikbaar. Deze functionaliteiten blijven wel beschikbaar via het Uw Zorg online portaal.

Stimuleringsaanpak ROHA

Huib Hoogendijk en Claudia Borsch van ROHA gaven toelichting over de aanpak van ROHA om de digitalisering bij huisartsen een stap verder te brengen. De wensen van de leden voor ICT-ondersteuning zijn in kaart gebracht. Afhankelijk van de  mate waarin artsen hun portaal al gebruiken (opstartfase, bezigfase, optimalisatiefase) worden adoptiepakketten op maat ontwikkeld en uitgerold. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan digitale vaardigheden binnen de praktijken, promotiemateriaal en aan het  motiveren van patiënten tot het gebruik van het portaal.

Meer weten over de aanpak die ROHA hanteert? Neem dan contact op met Huib Hoogendijk of Claudia Borsch.

Tips

Pharmeon biedt praktijken een implementatiekit om te ondersteunen bij de invoering van Uw Zorg online. Het trainingsaanbod blijven we continu verbeteren, zodat het goed aansluit  bij de behoeften van de praktijken.

Wilt u inzicht krijgen in de implementatie van Uw Zorg online bij de praktijken binnen de regio? Vraag dan een regiodashboard op. Hierin staat een overzicht van het gebruik per praktijk en u kunt maand- en jaarrapporten uitdraaien.

Heeft u interesse in het implementatiepakket of regiodashboard? Neem contact op met David Samoocha.

Links

Bekijk de opname van deze sessie

Bekijk de presentatie van deze sessie

Overzicht Uw Zorg online Challenge 2021