Pilots met Pharmeon medicatie apps succesvol

Op 26 november publiceerde Nictiz op het congres “Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid” de resultaten van een pilot programma met 8 greenfield regio’s.

Pharmeon was in 2 pilots betrokken met de app waarmee patiënten online inzage hadden in hun medicatie dossier:

  • één pilot in samenwerking met BENU apotheken en
  • één met zelfstandige apotheken (Mijn Medicijnen app) in combinatie met een web portaal

In totaal namen in beide pilots ruim 4000 patiënten deel waarvan gemiddeld 20% feedback gaf: met name toevoegen, stoppen en wijzigen medicatie.

Zowel de app als portaal voorziet in een behoefte om actief te participeren in de medicatiebehandeling. Patiënten hielden actief ervaringen bij en stelden inname reminders in om de therapietrouw te verbeteren. Na beoordeling door de apotheker werd de patiëntfeedback verwerkt in de status van de patiënt.

Met de resultaten uit de pilot ontwikkelt Pharmeon de Mijn Medicijnen app verder voor landelijke uitrol in het tweede kwartaal van 2016. Dan is een versie voor zowel apotheken als voor huisartsen gepland.

Lees voor meer informatie over de pilots de presentatie van Mathijn Brummelhuis (BENU apotheek Eibergen) op het Nictiz congres en bijgaand artikel in Smarthealth.