Uw Zorg online implementatiekit

Voor een succesvolle invoering van Uw Zorg online hebben we een speciale implementatie toolkit voor u ontwikkeld. Hier downloadt u alle handreikingen, videoinstructies. best practices en bestelt u direct uw promotiemateriaal ter ondersteuning van de communicatie met uw patiënten. Voor apotheken zijn we druk bezig om de informatie uit te breiden.