Verslag regiotafel 29 januari 2020: Regio’s en leveranciers op stoom voor OPEN

1 juli 2020 is het zover en dient online dossierinzage wettelijk mogelijk te zijn bij elke zorgverlener. Door het hele land zijn regiocoalities en leveranciers druk aan de slag met de realisatie hiervan via het OPEN-programma. Tijdens de eHealthweek organiseerde Pharmeon, als onderdeel van de Uw Zorg online Challenge, een speciale regiotafel waar 20 vertegenwoordigers van OPEN-coalities en HIS-leveranciers aanschoven. Doel: om vanuit de leveranciers een update te geven over stand van zaken en feedback, wensen en ervaringen van regio’s te delen.

Via portaal én PGO naar online dossierinzage: het beste van twee werelden

Pharmeon biedt met ‘Uw Zorg online’ in samenwerking met de meeste HIS-leveranciers een platform om online dossierinzage te realiseren. Projectleider OPEN van Pharmeon, David Samoocha, legt uit dat via het portaal zorgverleners nu al online diensten kunnen aanbieden als herhaalrecepten, afspraken en eConsult. ‘Uw dossier’ komt daar als extra menuknop vanzelf voor 1 juli bij. Zorgverleners hoeven technisch zelf dus niets te ondernemen, het wordt voor ze geregeld. Omdat Uw Zorg online ook al als PGO is gekwalificeerd, kunnen patiënten straks ook dossiergegevens via deze route ophalen, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis om deze weer met hun huisarts te delen. De PGO-toegang op Uw Zorg online wordt actief, zodra de eerste gegevens via de MedMij-infrastructuur opvraagbaar zijn.

Samoocha: “HIS-leveranciers hebben zich, als onderdeel van subsidiëring van het OPEN-programma, verplicht voor 1-7-2020 dossiergegevens via de directe portaalroute te ontsluiten. En uiterlijk 1-1-2021 via de MedMij-route direct aan een PGO. Via de stichting Legio hebben zorgverleners deze verantwoordelijkheid bij de leveranciers van HIS-systemen gedelegeerd. Met Uw Zorg online als portaal én PGO beschikken zorgverleners over het beste van twee werelden voldoen tijdig aan alle wettelijke en subsidiekaders voor OPEN”.

Online dossierinzage op schema

De functionele eisen voor online dossierinzage zijn vastgesteld in een uitgebreid normenkader en worden nu vertaald naar een gebruiksvriendelijk design. De eerste designs hiervoor worden nu getest onder zorgconsumenten op begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Voor de livegang in juli vinden productiepilots in geselecteerde regio’s plaats. Wilt u zich opgeven voor deelname aan een pilot? Meld u aan via projectleider David Samoocha.

Regio’s delen aanpak

Tijdens de OPEN-regiotafel deelden regiocoalities Unicum en Rotterdam Rijnmond hun praktische aanpak bij het optuigen van een OPEN-programma met andere aanwezige regio’s.

Rotterdam Rijnmond de regiocoalitie, bestaande uit 200+ praktijken, koos ervoor om in de aanloop naar 1 juli al vroeg actief aan de slag te gaan met de implementatie van patiëntportalen ook al was de inzagefunctionaliteit nog niet (volledig) beschikbaar. Projectleider Tanja Swinkels geeft aan dat, om tot een efficiënte uitrol te komen, met twee leveranciers (MGN en Uw Zorg online) regionaal afspraken gemaakt zijn voor implementatie en ondersteuning van de regio. Praktijken zijn daarbij nadrukkelijk vrij om ook andere systemen te kiezen. 

Swinkels is ervan overtuigd dat door nu al basisprocessen als afspraken te digitaliseren, online dossierinzage als ‘add-on’ straks vanzelf gebruikt gaan worden. De grootste winst voor zowel de patiënt als de praktijk ligt qua tijd en werkdruk namelijk vooral bij het efficiënt gebruiken van de digitale logistieke functionaliteiten. Het OPEN-traject ziet zij daarmee als een effectief vliegwiel om digitale transformatie regionaal versneld op gang te brengen.

Wel komt Swinkels nog soms weerstand en koudwatervrees tegen. Zo zijn artsen in laaggeletterde of allochtone wijken bezorgd dat digitalisering en online dossierinzage tot extra vragen gaat leiden. Daarom kiest de regiocoalitie Rotterdam Rijnmond bewust voor een aanpak op maat, passend bij de praktijkbehoefte(n). Praktijken kunnen kiezen om zelf een praktijkmanager, assistente of arts als digicoach op te leiden of een praktijkondersteuner eHealth van de regiocoalitie in te zetten die de rest van het team mee kan nemen in de transitie (elke praktijk heeft recht op een vast aantal uren ondersteuning). Door maandelijks vanuit het programma te communiceren en per kwartaal een update van de gebruikscijfers te sturen blijven alle deelnemers uit de OPEN-coalitie betrokken en geïnformeerd.

Unicum, een zorggroep ten zuiden en oosten van Utrecht met 100 praktijken, heeft al veel ervaring in regionale IT-projecten en won daarmee afgelopen jaar de regionale Uw Zorg online-regio-award. Aty de Ruiter, CMIO van de zorggroep, geeft aan dat Unicum kiest voor één herkenbaar eigen digitaal regionaal kanaal. Zij breiden de succesvolle aanpak van Zorg4Zeist uit naar andere gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Unicum. Zo komen er Zorg4Bunnik, Zorg4DeBilt, Zorg4heuvelrug bij. Unicum zet daarvoor het ‘regioplatform’ van Uw Zorg online in. Door de ‘couleur locale’ worden inwoners nog sneller verleid gebruik te maken van de online diensten. Bovendien zijn gemakkelijk extra lokale gewenste functies te integreren, zoals een koppeling met de huisartsenpost inclusief digitale triage en andere regionale toepassingen. Met Pharmeon maken zij afspraken over welke functies, naast de basisfuncties, beschikbaar komen. Ook wil Unicum Uw Zorg online inzetten als regionaal PGO vanuit de eerste lijn. Verder ondersteunt Unicum haar leden actief bij de implementatie door inzet van een ICT-Zorgconsulente en de productie en distributie van promotiematerialen in de eigen huisstijl.

Bekijk de volledige presentatie van Rijnmond, Unicum en Pharmeon.

OPEN Ondersteuning Pharmeon

David Samoocha besluit met een overzicht van alle diensten waarmee Pharmeon de OPEN-regio’s wil ondersteunen. Met projectbegeleiding, regelmatige projectupdates, statistiekservice, regiotrainingen en implementatiekits helpt Pharmeon zorgverleners bij de realisatie van module 2. Een volledig overzicht van alle diensten vindt u in de OPEN-brochure.

Lijst deelnemende organisaties Regio Tafel OPEN 29 januari 2020 *:

  • Coalities: Mediis, HKN/HONK, IZER, Unicum, Ketenzorg Nu, Mediis, Medicamus, ROHA, SAG, ROER, ZEL, Periscaldes
  • OPEN, Pharos
  • Leveranciers: Pharmeon, CGM, Promedico, OmniHis, DXC (verhinderd)
    * Op verzoek worden contactgegevens uitgewisseld