Spreekuur Uw Zorg online inzetten als PGO

Spreekuur PGO/MedMij

Wilt u meer weten over Uw Zorg online, MedMij en de PGO-ontwikkeling? Op 29 november en 8 december organiseren we een speciaal spreekuur waar we u hier over bijpraten en waar u terecht kunt met al uw vragen.

Uw Zorg online als PGO

Uw Zorg online helpt als PGO patiënten hun gezondheid meer zelf te managen. Via MedMij kunnen patiënten gegevens bij meerdere zorgverleners ophalen binnen één omgeving en hoeven ze niet steeds apart in te loggen op verschillende portalen van een zorgverlener of ziekenhuis. Patiënten kunnen gegevens delen met zorgverleners en mantelzorgers. Zo komen zorgverlener en zorgconsument samen tot betere zorg.

Planning

De livegang van MedMij in Uw Zorg online verloopt gefaseerd. We starten in de Uw Zorg online app, gevolgd door portalen en regio-apps. We verzamelen daarbij actief de ervaringen van gebruikers om de service waar nodig te verbeteren. Op dit moment zijn medische dossiers via MedMij opvraagbaar bij de meeste huisartsen en een deel van de ziekenhuizen en GGZ-instellingen. In de toekomst zal dat uitbreiden naar meer zorgverleners en soorten gegevens.

Doelgroep

Huisartsenpraktijken en regio’s

Aan de orde komen o.a.

  • Eerste ervaringen van gebruikers met MedMij in Uw Zorg online
  • Wat betekent de PGO-ontwikkeling voor u in de praktijk?

Meld u aan voor het spreekuur

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit spreekuur.