Terugblik regio-spreekuur

Op 12 oktober hield Pharmeon een online regio-spreekuur voor OPEN- regiocoalities.  In deze sessie praatten directeur Gideon Kreytz en Wieger Vos vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden bij over Uw Zorg online en MedMij. De belangrijkste punten uit het spreekuur leest u hier terug.

Voortgang Uw Zorg online PGO

De ontwikkelingen van Uw Zorg online als persoonlijke gezondheidsomgeving en multidisciplinaire omgeving gaan snel. Naast huisartsen en apotheken bieden nu de eerste tandartsen online hun diensten aan. En we werken er aan om andere zorgdisciplines ook aan Uw Zorg online toe te voegen.

Met alle zorgverleners in een omgeving kunnen gebruikers veilig en efficiënt online hun zorg met de zorgverleners in hun netwerk op één plek regelen.

Recent onderzoek van de VU bevestigt dat het platform een belangrijke rol speelt voor zorgconsumenten bij het managen van hun gezondheid en goed scoort qua gebruikersgemak en tevredenheid.

MedMij-toegang

Gebruikers van Uw Zorg online kunnen via het MedMij-stelsel gegevens ophalen. Regio’s en OPEN geven aan dat het ophalen van gegevens via MedMij nog niet helemaal vlekkeloos gaat. Om die reden is de MedMij-toegang in Uw Zorg online voorlopig beschikbaar als aparte omgeving om ervaring mee op te doen. De gebruiker dient deze omgeving eerst zelf te activeren in de app (menu “instellingen- extra diensten’) of op de homepage van uwzorgonline.nl. Zodra de MedMij-toegang wel soepel verloopt en regio’s groen licht geven voor een publiekscampagne, krijgt de MedMij-toegang een duidelijke plek binnen Uw Zorg online.

Testen in de MedMij Zandbak

Binnenkort kunnen we ook gebruik maken van de zogenaamde MedMij Zandbak, een permanente testomgeving. We zullen regio’s en projectleiders informeren over de voortgang.

Wie richt de PGO-markt in? Zorgverleners of zorgconsumenten?

Zorgconsumenten kunnen zelf de PGO kiezen die zij willen gebruiken. In de praktijk blijkt echter, dat de zorgverlener een belangrijke rol speelt in de keuze en gebruik van een PGO. Zo toonde onderzoek door de VU aan dat driekwart van de Uw Zorg online gebruikers op advies van de huisarts de app is gaan gebruiken.

Uitgangspunten MedMij en Uw Zorg online

De uitgangspunten van MedMij en Uw Zorg online zijn verschillend. Voor MedMij is het uitgangspunt om zorgconsumenten inzicht te geven in de eigen data. Uw Zorg online is er om zorgverleners te ontzorgen en de communicatie tussen zorgverleners en zorgconsumenten op een efficiënte manier te laten verlopen. MedMij biedt op dit moment alleen dossierinzage en nog niet de mogelijkheid om te communiceren met zorgverleners. In Uw Zorg online kunnen zorgconsumenten dit wel.

De toekomst

In de toekomst gaan de MedMij-toegang en het Uw Zorg online platform steeds meer in elkaar overlopen. In Uw Zorg online kan dan via de MedMij-toegang steeds meer informatie van verschillende zorgverleners worden opgehaald, zoals van ziekenhuizen. Op die manier komt alle relevante informatie van de zorgconsument beschikbaar. Uw Zorg online kan dan de logistiek steeds meer combineren met al die informatie. De mogelijkheden met Uw Zorg online worden hiermee steeds uitgebreider.

De financiering

De overheid heeft voor drie jaar een subsidie aan PGO’s beschikbaar gesteld. De eerste twee jaar zijn verstreken. Het is niet duidelijk of en hoe lang deze subsidie wordt verlengd. De bijdrage is nu voor elke unieke zorgconsument die inlogt via MedMij € 6,20 ex btw. Zorgaanbieders kunnen met Pharmeon meedelen in MedMij-PGO-subsidie opbrengsten. We werken dit momenteel uit en zullen hier binnenkort over communiceren.

PGO-data

Wij hebben inzicht in het gebruik van het PGO. Deze data zullen we ook delen met het OPEN-programma.

Meer informatie