Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking, gemakkelijk gebruik van onze diensten kan maken. Zodat niemand wordt uitgesloten.

Toegankelijkheidsverklaring

Uw Zorg online wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de internationale standaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website en diensten onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van de Uw Zorg online producten.
  • Automatische toetsen: we toetsen onze producten regelmatig met een automatische ’tool’. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Training werknemers: werknemers hebben een training over digitale toegankelijkheid gevolgd. Deze wordt herhaald/verbeterd bij nieuwe ontwikkelingen en bij nieuwe werknemers
  • Periodieke interne controle: ons toegankelijkheidsteam voert periodieke controles uit op de content.
  • Interne controle vóór publicatie: ons toegankelijkheidsteam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op via uwzorgonline.nl/vraag.