9 maart – Uw Zorg online Challenge 2022

‘Tijd voor zorg’ staat 9 maart centraal tijdens de vijfde Uw Zorg online Challenge, ons jaarlijks inspiratie- en netwerkevent over online zorg. In een periode waarin de zorg onder druk staat, bieden online oplossingen hulp.

Door zorgprocessen online efficiënter te maken, samen te werken met andere zorgverleners en  patiënten meer zelf te laten doen, creëren we meer tijd en ruimte voor zorg. Tijd die u kunt gebruiken voor persoonlijke zorg voor uw patiënten.

Met zorgverleners, patiënten, experts en u gaan we de uitdaging aan om meer tijd te creëren voor zorg. Door het delen van best practices, workshops en ervaringen uit het veld. Ook dit jaar sluiten we weer feestelijk af met uitreiking van de Uw Zorg online award aan de meest online praktijk en zorgregio van Nederland.

Programma

15:45 – 16:00 uur: Digitale inloop

Mogelijkheid om te netwerken en onze partners te spreken.

16:00 – 17:00 uur Rondetafelgesprek

Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn en Jan-Erik de Wildt, trendwatcher eerstelijnszorg, Anne-Miek Vroom, directeur van Stichting IKONE en u als deelnemer gaan in gesprek met dagvoorzitter Jan Jacobs (SmartHealth)  en Wieger Vos over “Tijd voor zorg”  door digitalisering.

17:00 – 17:35 uur: Parallelsessies

Klik op de titel voor meer informatie.

Uw Zorg online innoveert continu om meer tijd voor zorg te creëren voor haar gebruikers. Met nieuwe functies voor efficiëntere praktijkvoering, zelfmanagement en multidisciplinaire gegevensuitwisseling via het PGO willen we hieraan bijdragen.

In deze sessie delen we onze roadmap voor 2022 die we op basis van sessies met zorgconsumenten en zorgprofessionals hebben opgesteld. Hiermee willen we u een praktisch handvat en agenda bieden voor verdere opschaling van de digitalisering in uw eigen praktijk of samenwerkingsverband.

Door: Wieger Vos en Tom Meintser, Pharmeon

Voor: huisartsen, apothekers, eerstelijns zorgverleners, beleidsmakers/projectleiders regionale samenwerkingsverbanden

Aan de regiotafel delen regio’s best practices om online zorg op te schalen. Met een bijdrage door Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg. In een meerjarig contract met CZ werken zij succesvol aan een toekomstbestendige zorg. Met meer tijd voor de patiënt, betere patiëntenzorg en meer werkplezier voor de huisartsen.

De rode draad is: veel meer zorg op afstand leveren aan laagcomplexe patiënten, waardoor voor de groep met multi-morbiditeit meer tijd overblijft. Door centraal afspraken te maken met verzekeraars over prestaties, digitalisering in te kopen en praktijken te ondersteunen bij de invoer, werpt de aanpak nu al vruchten af. Esther van Engelshoven, HuisartsenOZL , licht in deze sessie de regionale aanpak toe.

Door : Esther van Engelshoven, voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg

Voor: beleidsmakers/projectleiders van de zorggroep, eerstelijns zorgverleners

Door online zorg (online afspraken, eConsult, herhaalmedicatie) structureel in te zetten in de praktijk vermindert de belasting van de telefoon en kan extra tijd en ruimte voor zorg gecreëerd worden.

Huisarts Leon Vogels won in 2020 met Het Huisartsenteam uit West-Brabant de Uw Zorg online Award 2020 als meest online huisartsenregio van Nederland. Tijdens deze Uw Zorg online Challenge deelt hij samen met Koen Kasper, vanuit CZ betrokken bij de implementaties van digitale tools in de huisartsenpraktijk, uitgebreid tips tijdens een digitaal spreekuur.

Stuur uw vraag voorafgaand aan de workshop naar challenge@pharmeon.nl en ga tijdens de workshop in een “digitaal consult” in gesprek hierover.

Door: Leon Vogels, huisarts, Het Huisartsenteam & Koen Kasper, implementatiecoach , CZ
Voor: huisartsen, praktijkmanagers en assistenten en beleidsmakers/projectleiders van de zorggroep

Uw Zorg online kwam in 2021 beschikbaar voor de apotheek. Met 2200 aangesloten huisartsen, apotheken en 1,9 miljoen online gebruikers, is Uw Zorg online uitgegroeid tot hét zorgplatform in Nederland. Via het platform kunnen apotheken digitaal samenwerken met de huisarts op het gebied van herhaalrecepten en medicatie.

  • Voordelen voor de apotheek: stroomlijnen herhaallogistiek en digitale klantenbinding.
  • Voordelen voor de consument: meer compleet medicatieoverzicht, snellere afhandeling herhaalrecepten en directe communicatie met huisarts én apotheker vanuit één omgeving.

André Blom, apotheker en business developer bij Pharmeon, neemt u mee in de mogelijkheden van het platform voor apotheken.

17:40 – 17:50 uur: Innovatiesessies

Klik op de titel voor meer informatie.

Met een slimme afspraakvoorbereiding heeft de huisarts meer tijd voor de patiënt om het echte gesprek te voeren of om meer patiënten in een uur te zien. Ook hoeft de doktersassistent de triage niet te doen, maar doet de patiënt dit zelf. Dit scheelt telefoontjes van en naar de patiënt.
Met de DigiDok SmartConsult module binnen Uw Zorg online plannen patiënten zelf een afspraak in én bereiden ze het (e-)consult voor door triage en anamnese vragen te beantwoorden. Op basis van de antwoorden krijgt de patiënt van ons advies wat de best passende type afspraak is: een fysieke afspraak of een e-consult. En betreft het spoed, vragen we de patiënt direct te gaan bellen. Het is een volledig geïntegreerde module met de Uw Zorg online-app en het portaal.

Van de consultvoorbereiding krijgt de huisarts automatisch een samenvatting in de s-regel bij de afspraak of in het e-consult, inclusief een beslis-ondersteunend advies.
De SmartConsult module is de afgelopen periode uitgebreid gepilot en is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Pien Bouman, medisch productontwikkelaar bij DigiDok, neemt u tijdens deze sessie mee in de SmartConsult module en de pilotresultaten.

Door: Pien Bouman, Inez Teunissen & Bertus Buitenhuis van DigiDok
Voor: Huisartsen, praktijkmanagers en doktersassistenten

Te druk in uw huisartsenpraktijk? Het medisch team van Medicinfo ondersteunt op afstand. Digitaal én persoonlijk. Via een app of portaal bieden we persoonlijke medische zorg aan patiënten via live chat en beeldbellen. Ons medisch team verzorgt de triage volgens professionele standaarden en geeft advies. Patiënten worden zo geholpen met vragen waarvoor een bezoek aan de praktijk niet per se nodig is. De eigen huisarts ontvangt van ons een overdracht. Dit ontzorgt het huisartsenteam en verlaagt de werkdruk. Zo faciliteren wij hybride zorg. Een gezonde mix van fysieke en digitale zorg.

Het Medvice MIA Suite platform – ontwikkeld door artsen voor artsen – helpt praktijken om de werkdruk te verlagen. Uiteraard mét behoud van kwaliteit van geleverde zorg én ondersteuning voor integratie met de meeste huisartsinformatiesystemen.

Bent u op zoek naar:

  • Het verbeteren van de workflow binnen uw praktijk?
  • Ondersteuning in triage- en anamnesevoering?
  • Minder administratie en typewerk?
  • Intuïtieve en prettigere werkomgeving?
  • De zorgreis van uw patiënten kwalitatief verbeteren?
  • Digitale consulten voeren en adviezen geven op afstand, zonder verlies van kwaliteit?

Ook virtuele huisartsenpraktijken kan de MIA Suite veel werk besparen.

cBoards is een online applicatie waarmee alle type zorgprofessionals onderling, met mantelzorgers én met de patiënt heel gemakkelijk, laagdrempelig en praktisch kunnen samenwerken. cBoards neemt barrières om samen tot de beste zorg voor de patiënt te komen volledig weg en samenwerking vindt altijd gestructureerd plaats rondom een specifiek zorgthema.

Hoe bespaar ik tijd met beeldbellen in de praktijk?

In deze sessie zullen we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe WeSeeDo kan ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare tijd voor uw patiënt. Je levert zorg van de hoogste kwaliteit op een veilige en persoonlijke manier. Wat zijn de voordelen ten opzichte van een fysiek consult, hoe zorg ik dat mijn patiënt de informatie optimaal meekrijgt en wat betekent dit voor de werkprocessen binnen mijn praktijk zijn enkele onderwerpen die besproken zullen worden.

Simpel en snel samenwerken in de zorg ?

MedicPlek maakt het werk van zorgprofessionals en bedrijven verbonden met de zorg overzichtelijker, leuker en veiliger.

Het is een zeer gebruiksvriendelijk en veilig platform voor alle communicatie- en documentatiestromen. Een centrale plek waarin alle medewerkers met veel plezier kennis ophalen en delen, samenwerken en zijn of haar taken beheren. MedicPlek werkt volledig in de Cloud en op zowel desktop als smartphone en tablet.

Dus waar je ook bent, MedicPlek is er voor je!

17:55 – 18:15 uur: Uitreiking Uw Zorg online Award 2022

Uitreiking van de Uw Zorg online Award aan de meest online huisarts, apotheek en regio van Nederland.

18:15 – 18:30 uur: Afsluiting

Gelegenheid tot netwerken.

Voor wie?

De Challenge is voor klanten en relaties van Pharmeon en haar business partners: zorgverleners, ICT beleidsmedewerkers, projectleiders, bestuurders en regionale samenwerkingsverbanden uit de zorg die hun kennis willen delen en verdiepen op gebied van online zorg implementatie. Bekijk voor een indruk hier het verslag van de laatste editie uit 2021

Award

De Uw Zorg online award gaat naar de zorgpraktijk en regio die het afgelopen jaar de meeste online gebruikers hadden of de snelste groei realiseerden. Wilt u als praktijk of als regionaal samenwerkingsverband deelnemen aan deze award? Bekijk de voorwaarden of meld u voor 1 maart aan.

Partners

Tijdens het event kunt u digitaal netwerken met de volgende Uw Zorg online partners: