Uw Zorg online en de PGO-ontwikkeling

Hoe verhoudt Uw Zorg online zich tot de huidige en opkomende online zorg-innovaties, en welke rol speelt de PGO hierbij? In zijn presentatie tijdens de Uw Zorg online Challenge vertelt Gideon Kreytz over de ontwikkeling van digitale zorg en het belang van hybride zorg. Verder bespreekt hij de laatste ontwikkelingen van Uw Zorg online en hoe dit zich verhoudt tot de komst van PGO’s.

Ontwikkelingen in Engeland, zoals Babylon’s GP at Hand, geven de patiënt regie over de eigen zorg. Met dit soort tools is het bijvoorbeeld nu al mogelijk dat patiënten thuis een deel van de diagnose stellen. Zulke (commerciële) digitale zorgconcepten zijn gemakkelijk in gebruik, 24 uur per dag beschikbaar en laagdrempelig. Een risico hiervan is dat de jonge, gezonde populatie hier massaal voor kiest. In de reguliere praktijk blijven dan de chronische en complexe zorgvragers over. ‘Het zorgt voor scheefgroei in de praktijkpopulatie’, waarschuwt Gideon. Ook in Nederland zien we digitale huisarts- en apotheekinitiatieven  opkomen.

Om scheefgroei te voorkomen is het belangrijk dat praktijken de digitalisering en nieuwe technologieën nu, zelf, omarmen. Dan kunnen we het goede van het huidige systeem behouden in combinatie met de mogelijkheden van digitale zorg op afstand. Koplopers als Het Huisartsenteam de Keen laten zien dat dit hybride zorgmodel werkt: de toegang tot de praktijk is online goed geregeld, spreekuren zijn ingekort en de praktijkvoering is veel efficiënter geworden. Hierdoor blijft er meer tijd over voor zorg en aandacht voor patiënten die het nodig hebben.

Hybride zorg

Gideon vertelt verder: “Bij Pharmeon vinden wij het belangrijk dat de patiënt zowel digitaal als fysiek terecht kan bij zijn of haar zorgverlener . Er blijven altijd zaken waar technologie geen oplossing voor biedt en waar je als patiënt samen met je eigen behandelaar over wilt kunnen spreken”.

Vanuit deze gedachte hebben we Uw Zorg online ontwikkeld. Het platform biedt een vertrouwd communicatiekanaal, dat de zorgverlener actief kan aanbieden aan patiënten om veilig en met gemak online te communiceren en zorgzaken te regelen.
Naast zorgondersteunende functionaliteit, zoals afspraken plannen, vragen stellen en herhaalrecepten aanvragen, kan de patiënt zijn of haar dossier bij zorgverleners opvragen. Er komen voor de patiënt steeds meer online mogelijkheden beschikbaar. Hierdoor wordt de zorg efficiënter, én gaat de kwaliteit omhoog.

Uw Zorg online: Portaal én PGO

Uw Zorg online is, naast een portaal, een gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) , dat wil zeggen dat Uw Zorg online voldoet aan de MedMij-eisen om gegevens via het MedMij-stelsel uit te wisselen. Naar verwachting kunnen we in de loop van 2021 Uw Zorg online als portaal mét PGO-functie inzetten. MedMij beperkt zich voorlopig nog tot dossierinzage bij huisartsen. De functionaliteit die het zorgproces ondersteunen, zijn niet in de MedMij-standaard beschikbaar. Deze blijven we wel aanbieden via Uw Zorg online. Zo biedt Uw Zorg online het beste van twee werelden.

Vanuit Uw Zorg online integreren we applicaties waar u in de praktijk mee werkt. Denk aan SkinVision en MiGuide. Dit jaar volgen er meer integraties met systemen die uw zorg kunnen ondersteunen. Wordt in uw omgeving veel gebruik gemaakt van een specifiek PGO, bijvoorbeeld één die gericht is op mensen met een bepaalde aandoening? Dan kunnen we daar ook mee integreren. Met andere deelnemers aan het MedMij-stelsel voeren wij hier gesprekken over.

Meer weten over PGO ontwikkelingen en Uw Zorg online? Bekijk de FAQ.

Uw Zorg online mijlpalen

Wij ontwikkelen Uw Zorg online continu door. Er komt meer functionaliteit beschikbaar voor u en uw patiënt en er komen meer en verschillende zorgverleners op. Begin dit jaar zijn bijvoorbeeld naast huisartsen ook apotheken aangesloten. Andere zorgverleners volgen gefaseerd, zodat er één omgeving ontstaat waar uw patiënt alle zorg op vindt.

In de loop van dit jaar worden de laatste ontwikkelvragen van het OPEN programma opgeleverd en werken we verder aan de MedMij ontsluiting. We testen samen met VWS een nieuwe DigiD oplossing om Digid voor individuele praktijken beschikbaar te kunnen maken. Identificatie met een hoge betrouwbaarheid bijvoorbeeld via DigiD is, na een overgangsperiode, straks verplicht voor de Wet digitale overheid (Wdo). Ook bij dit soort nieuwe ontwikkelingen regelen wij voor u dat u voldoet u aan de wet en regelgeving.