Uw Zorg online in de race voor PGO impulssubsidie

iphone2

Via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) wisselt de patiënt elektronisch gegevens uit met alle betrokken zorgverleners om zo meer regie over zijn of haar zorg te krijgen. Op 1 augustus ging  de subsidieregeling impulsfinanciering voor PGO leveranciers van start. Met dit initiatief wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ontwikkeling van PGO’s conform MedMij standaarden faciliteren. Pharmeon ontwikkelt het Uw Zorg online patiëntportaal platform door tot het PGO vanuit de eerste lijn. Net als 50 andere leveranciers hebben we ons dus aangemeld voor deze regeling.

Uw Zorg online naar 700.000 gebruikers

Afgelopen maand groeide het Uw Zorg online platform naar 700.000 gebruikers. Een stijging van 50% ten opzichte van een jaar geleden. Ruim 1100 huisartsen en apotheken bieden nu online diensten aan via het Uw Zorg online portaal of de app. Per praktijk is het gemiddeld gebruik gegroeid tot bijna 20% van de patiënten. Het afgelopen jaar passeerden via het platform 1 miljoen herhaalrecepten, afspraken en econsults bij aangesloten huisartspraktijken.

Gideon Kreytz van Pharmeon verwacht dat deze groei voorlopig aanhoudt: “We zien nu praktijken met wel 30 tot 60% van hun patiënten digitaal communiceren. Dit zal voor veel meer praktijken gaan gelden. En meer zorgverleners zullen, onder invloed van ontwikkelingen als OPEN, online services bieden.”

 

Regio als aanjager van online zorg

Steeds meer samenwerkingsverbanden kiezen met alle zorgverleners in de regio voor één digitale oplossing en aanpak. Via het Uw Zorg online platform kunnen aangesloten praktijken via hun eigen website en een ‘eigen’ regio app hun diensten als een lokaal PGO aanbieden. Ook is er mogelijkheid om andere online zorgapplicaties binnen de regio (bijv. voor ketenzorg) te integreren in de regionale oplossing. Zo ontstaat er één duidelijk digitaal kanaal vanuit de regio en neemt de eerste lijn de centrale rol bij integrale persoonsgerichte zorg.

 

Voorbeelden van regionale branding van Uw Zorg online platform

Voorbeelden van regionale branding van Uw Zorg online platform

 

Over Uw Zorg online

Uw Zorg online is het patiëntportaal platform van Pharmeon voor veilige en efficiënte communicatie tussen zorggebruiker en zorgverlener. Het platform bestaat uit een beveiligde websiteomgeving en app inclusief koppelingen met het informatiesysteem van de zorgpraktijk. Koppelingen zijn beschikbaar met de meeste huisarts- en apotheeksystemen en ondersteunen een naadloze verwerking van herhaalrecepten, econsult en afspraken direct in het systeem van de praktijk. Het platform is beschikbaar zowel onder Uw Zorg online label als eigen label voor praktijken, regio’s en ketens.

Uw Zorg online zal voldoen aan de door OPEN, het versnellingsprogramma Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland 2020, gestelde eisen *.

Partners

Pharmeon werkt samen met onder meer volgende leveranciers van apotheek- en huisartssoftware voor het ontsluiten van gegevens: Promedico, CGM, PharmaPartners, DXC Technology, OmniHis, Caresoft. Daarnaast zijn er partnerships met meerdere leveranciers van ketenzorgsystemen en zelfmanagementprogramma’s (o.a. VitalHealth, CareXS, Care2U, MGP).

Meer informatie

Graag nodigen wij zorgverleners en regio’s die meer willen weten over de PGO ontwikkelingen en de mogelijkheden van het Uw Zorg online platform uit contact te nemen.

U bereikt ons via customerservices@pharmeon.nl.

Bekijk hier een voorbeeld van Uw Zorg online patiëntportaal, Uw Zorg online app of vraag vrijblijvend een demo aan.

* OPEN is recent door LHV, NHG en Ineen gelanceerd. Doel is per 2020 inzage in het medisch dossier te realiseren bij alle huisartsen in Nederland. Vanuit het programma is een basis set met ICT-eisen opgesteld waar leveranciers aan moeten voldoen. Uitgangspunten hiervoor zijn de richtlijn inzage H-EPD van het NHG en MedMij. Naar verwachting levert het programma in oktober een definitief eisenpakket, businessplan en ontwikkelroadmap op.