Verslag Uw Zorg online challenge 2019

Tijdens de landelijke eHealthweek vond de tweede editie van de Uw Zorg online challenge 2019 plaats. De challenge is een initiatief van Pharmeon om samen met partners en gebruikers van het ‘Uw Zorg online’ platform kennis over eHealth te delen en zo het gebruik te stimuleren. Het inspiratie-evenement in het Amsterdam Health Technology Center trok 23 januari ruim 100 huisartsen, apothekers, regionale samenwerkingsverbanden en online zorgexperts.

Verslag

Gideon Kreytz - Uw Zorg online challenge

Gideon Kreytz, directeur van Pharmeon en ontwikkelaar van het Uw Zorg online platform, schetst in zijn openingswoord van het evenement de uitdagingen op het gebied van eHealth in 2019. Dit jaar gaat het om doelen als: de opschaling van het gebruik van online diensten, een betere toegankelijkheid voor patiënten met een beperking, de digitalisering van de eerstelijn in de regio en – heel specifiek – de voorbereiding op de online dossierinzage, die vanaf 2020 verplicht is.

Landelijke cijfers – groei online zorg zet door!

_dsc2867

Myrah Wouters laat aan de hand van de eHealthmonitor 2018 zien hoe eHealth landelijk in verschillende snelheden beweegt. Zo groeide het aanbod van gemaksdiensten als herhaalrecepten naar 81% onder huisartsen en 30% onder specialisten. Uit de monitor blijkt ook dat een visie over bredere inzet van eHealth bij velen nog ontbreekt en zijn er zorgen over nieuwe ontwikkelingen als online dossierinzage.

_dsc2893Pharmeon bevestigt uit eigen gebruikscijfers zowel een snelle groei in aanbod als gebruik. De afgelopen twee jaar bood 50% meer huisartsen en apotheken (1250) diensten via het Uw Zorg online platform aan en verdubbelde het aantal zorggebruikers tot 800.000. Het aantal online actieve accounts steeg van 15 naar 20% per praktijk. 11% van alle afspraken verloopt nu online, in populariteit gevolgd door online herhaalrecepten en econsult. Hoewel procentueel nog beperkt, zagen praktijken deze cijfers verviervoudigen in twee jaar. Met de juiste promotie verwacht André Blom van Pharmeon dat deze groei doorzet en zorgverleners steeds meer efficiëntie in hun dagelijkse praktijkvoering gaan ervaren.

Opschaling eHealth – leer van de koplopers!  

_dsc2960Huisarts Jan Linthorst, winnaar van de Uw Zorg online award 2019, lukte het om in minder dan één jaar 43% van zijn patiënten online te brengen. Hij gebruikte de invoering van de AVG als steun in de rug om alle traditionele e-mailverkeer te stoppen. En wees elke patiënt tijdens het consult op zijn nieuwe portaal en app voor digitale communicatie. Deze eenmalige tijdsinvestering leverde Linthorst enorm veel tijdswinst op en tevreden patiënten.

_dsc3143Jasper Schellingerhout van Huisartsenteam de Keen – top 10 online praktijk van Nederland- stuurt actief op gebruik van eHealth door het hele team. Door agenda’s steeds meer online open te zetten en af te stemmen op de vraag, voorkom je dat patiënten teleurgesteld digitaal afhaken als ze niet meteen online bij je terecht kunnen. Door alle labuitslagen voortaan digitaal door te geven, wennen steeds meer mensen aan econsult en bespaar je tijd. Met de introductie van de app nam het online gebruik aanzienlijk toe. Hiervoor heb je alleen een pincode nodig en maak je in een paar seconden een afspraak. De Keen handelt nu al 43% van alle herhaalrecepten, 29% van alle afspraken en per dag 14 consulten online af. Tijdens de ochtendspits zet De Keen tegenwoordig 2 assistentes minder in aan de telefoon en gemiddeld is de telefoonbelasting al 15% gedaald.

De regio als aanjager van online zorg – digitaliseren doe je samen vanuit een visie!

_dsc3150De regio is de logische plaats om afspraken over samenwerking en digitalisering van zorg te maken. Nieuwe ontwikkelingen als verschuiving van ‘huisartsenzorg’ naar ‘netwerkzorg’ spelen daarbij een belangrijke rol en maken innovatie van de bestaande ICT hard nodig. Maar hoe pak je dit aan? Dat stond centraal in een sessie van Quintus Bosman, auteur van het Nictiz rapport “Toekomst digitalisering eerstelijnszorg’. Zorgverleners, vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen en leveranciers gingen met elkaar in gesprek. Vragen zijn er over de capaciteit bij leveranciers, organiseren van vraagkracht, prioritering en marktwerking. Sluit ik aan bij een infrastructuur van de tweede lijn of kies ik voor een eigen eerstelijns oplossing? Ga ik als regio zelf een aantal PGO’s aanbevelen of aanbieden of niet? Het advies: bedenk eerst regionaal ‘wat’ je met elkaar wilt regelen, betrek mensen uit de regio die zich met ICT willen bemoeien en ontwikkel een visie en ga van daaruit aan de slag.

_dsc2948Een goed voorbeeld van een geslaagd zorgvernieuwingstraject vormt de regio Zeist. Alle huisartsen verenigd in Zorg4Zeist ontwikkelden een visie om één digitaal kanaal te creëren voor hun patiënten. Herko Wegter legt uit dat door  een eigen regio ‘merk’ te introduceren er minder kans is op een ‘vendor lock-in’. De regio bepaalt welke diensten zij opneemt in de gezamenlijke dienstverlening en zet samen de schouders onder de implementatie. Aty de Ruiter en Herko Wegter lukte het om met alle 20 praktijken in korte tijd 30% van de 59.000 inwoners online te krijgen. Ruim boven het landelijke praktijkgemiddelde van 20%. Daarmee wonnen zij de Uw Zorg online award 2019 voor ‘meest online regio van Nederland’. Zij wijten het succes onder meer aan de ‘couleur locale’ van de Zorg4Zeist app die voor extra vertrouwen bij de patiënt zorgt. Plus intensieve promotie in de praktijk en lokale media en door artsen continu online scores terug te koppelen (positieve ‘naming & shaming’). Het Zeistse concept is inmiddels gekopieerd naar vele andere regio’s en blijkt ook daar succesvol.

Digitale vaardigheden – houd er rekening mee in de praktijk

aa_dsc3162

Bijna 1 op de 3 Nederlanders kampt met beperkte gezondheids- en digitale vaardigheden. Robbert van Bokhoven van de stichting Pharos laat zien hoe eHealth juist bij deze doelgroep kansen biedt door het begrijpelijk en vindbaar te maken en patiënten te coachen. Concrete voorbeelden komen naar voren in de workshop van ervaringsdeskundige Dicky Gingnagel en Thea Duijnhoven. Zij delen praktische do’s en don’ts bij laaggeletterdheid voor zowel zorgverlener als ontwikkelaar. Check bijvoorbeeld met een aantal vragen hoe gezondheidsvaardig uw patiënt is. Loop een applicatie samen met uw patiënt door of help bijvoorbeeld bij het aanmeldproces (vaak een lastige eerste stap in het gebruik). En maak gebruik van tools als Thuisarts of Kijksluiter om laagdrempelig informatie te geven.

aa_dsc3155Specifieke tips voor online zorg bij visueel beperkten delen designers Rogier Mollenberg en Mitchell van de Poll van Pharmeon. De eisen daarvoor liggen vast in de WCAG-webtoegankelijkheidseisen, per 2019 ook voor online zorg van toepassing. Naast technische aanpassingen die Pharmeon daartoe doorvoert in haar applicaties, zijn er ook voor de beheerder van de website redactionele aandachtspunten. Let bijvoorbeeld op gebruik van koptitels, simpele teksten, opsomtekens, beschrijvende links en alt teksten in afbeeldingen. Zo blijven teksten altijd herkenbaar voor spraaksoftware en websites navigeerbaar voor mensen met een visuele beperking.

Online dossierinzage – ervaringen uit de praktijk

_dsc3070Eén van de belangrijke eHealthuitdagingen voor dit jaar is de online dossierinzage voor patiënten, wettelijk verplicht voor 1 juli 2020. De LHV, Ineen en NHG hebben daarvoor het ‘OPEN’ programma ingericht om huisartsen daarbij te ondersteunen. Programmamanager Bart Brandenburg geeft aan dat het programma op schema loopt. Standaardisatie verloopt via landelijke afspraken en MedMij als partner, implementatie via regionale coalities die zich daarvoor op kunnen geven. Zowel Pharmeon als de aanwezige HIS-leveranciers Erwin Bader (Promedico), Mark Glaudemans (MicroHIS X) en Maurits Houwert (OmniHis) bevestigden hun deelname aan het OPEN traject en ontwikkelroadmap om tot online dossierinzage te komen.

_dsc3091Maar wat komt er nu op huisartsen af als zij het medisch dossier openstellen voor patiënten? Zijn de zorgen uit de eHealthmonitor 2018 gegrond? Huisarts en onderzoeker Kees van Boven mag zich één van de weinige ervaringsdeskundigen op dit gebied in Nederland noemen. Samen met 26 Nijmeegse huisartsen deden zij in pilotverband ervaringen op via een app gekoppeld aan hun HIS (Transhis). Van Boven geeft aan dat 2200 patiënten hier inmiddels gebruik van maakten. Na een half jaar gebruik beoordeelden zij deze service gemiddeld met een 7 en het medisch dossier als begrijpelijk. Medicijngebruik, aandoeningen en labuitslagen waren de meest informatieve en meest geraadpleegde onderdelen van het dossier. “Ja, natuurlijk waren er zorgen in het begin”, beaamt Van Boven, maar al snel bleek dat allemaal reuze mee te vallen. “Er is eigenlijk nooit ‘gedoe’ over geweest bij patiënten. Wel dien je de ‘P-regel’ in begrijpelijk Nederlands te formuleren en was een enkele keer een patiënt het niet eens met de gekozen formulering van de diagnose (‘overgewicht’, ‘alcoholprobleem’). Van Boven geeft aan dat je als arts altijd regie over het dossier hebt. Brieven en uitslagen worden pas zichtbaar als je de data aan een episode in het dossier van de patiënt hebt gekoppeld in het HIS. Bepaalde vertrouwelijke notities (zogenaamde X-regels) die je niet wilt delen, worden niet zichtbaar. De patiënt ziet hetzelfde als bijvoorbeeld de huisartsenpost. Als regel hanteert men: “wat je in de P-regel plaatst moet je gewoon kunnen bespreken met de patiënt”. Van Boven concludeert dat de app lijkt aan te zetten tot meer ‘zelfmanagement’ en ‘partner in de zorg’ zijn.

Tot slot

Samenvattend mogen we stellen dat het evenement op gebied van de volgende actuele eHealth uitdagingen waardevolle handvatten opleverde:

  • Op gebied van opschaling kunnen zowel individuele praktijken als regio’s direct concreet aan de slag met de “blauwdrukken” van De Keen en Zeist. Duidelijk is dat u wat betreft online adoptie vooral het heft zelf in eigen handen heeft !  U als zorgverlener bepaalt of eHealth een succes wordt door uw patiënten te “verleiden” uw diensten te gebruiken.
  • Om de toegankelijkheid te verbeteren zijn wij als leverancier al volop aan de slag om onze oplossingen volledig WCAG proof te maken. En zijn praktische tips gedeeld waarmee u zelf aan de slag kunt als zorgverlener.
  • Voor wat betreft online dossierinzage hebben we geleerd dat ook dit een toegevoegde waarde biedt voor uw patiënten. En dat we met zorgverleners en leveranciers op schema liggen om dit te tijdig voor elkaar te krijgen.

Wij danken alle koplopers , sprekers en deelnemers aan deze challenge voor het delen van hun ervaringen  waardoor we samen zorg weer een stuk beter online bereikbaar kunnen maken.

Presentaties

Presentaties van alle sprekers vindt u hieronder terug.

eHealth – Landelijke stand van zaken

Online zorg in de praktijk

Online dossierinzage 2020. Hoe gaan we dat regelen?

Verdiepingsessies

‘Uw Zorg online’-awards

Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur van VWS, sloot het event af met de uitreiking van de Uw Zorg online awards voor de meest online actieve zorgverleners van Nederland over het afgelopen jaar:

  • Huisartsenpraktijk Eggink uit Leeuwarden behaalde met 60% online patiënten de prijs voor de meeste online gebruikers.
  • Huisarts Jan Linthorst wist in één jaar tijd 43% van zijn patiëntpopulatie online te brengen en vestigde daarmee een nieuw record in de categorie snelste online groei.
  • Medsen Apotheek was de grote winnaar onder apotheken met maar liefst 5 vestigingen bovenaan de ranglijst. Erwin van Gogh van Medsen Apotheek de Horden uit Wijk bij Duurstede ging er vandoor met de prijs voor zowel ‘meeste online patiënten’ als ‘snelste groei’. Medsen behaalt dit succes met de Apotheek App waarmee klanten eenvoudig online herhaalrecepten aanvragen en altijd beschikking hebben over hun actuele medicatieoverzicht.
  • Zeist mag zich in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’ dé online regio van Nederland noemen. Met de Zorg4Zeist app introduceerden zij een succesvol digitaal patiëntcommunicatiekanaal waar nu 30% van alle Zeistenaren gebruik van maakt.

De prijs bestond voor elke winnaar uit een fraaie oorkonde voor in de wachtkamer en  een etentje voor het gehele team. In totaal waren 40 praktijken genomineerd. De volledige uitslag vindt u onder aan deze pagina.

Initiatiefnemer Pharmeon en haar partners feliciteren hierbij de winnaars van de awards en danken alle deelnemers, sprekers en VWS die de challenge tot een succes maakten.

Uitslag

Bekijk de uitslag van alle genomineerde praktijken in  de verschillende award categorieën.

Klik hier voor meer informatie over de berekening van de scores en voorwaarden voor deelname.

Waardering evenement Nivel

De Uw Zorg online challenge werd gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Bekijk hier het volledige rapport.

Een aantal reacties van de deelnemers op de vraag: wat is de belangrijkste les die u vandaag tijdens het evenement heeft geleerd?

“Dat er niet zoveel moeilijkheden bij komen kijken als patiënten in het dossier kijken.”

“Dat je als arts e-health actief moet laten zien in de spreekkamer.”

“Dat toegankelijkheid voor mensen met beperkingen en laaggeletterden belangrijk is.”

“Dat de techniek verder is dan wij denken.”