Verslag Uw Zorg online challenge 2020

De jaarlijkse Uw Zorg online Challenge vond dit jaar plaats op 29 januari, midden in de landelijke E-healthweek. Het atrium van het Amsterdam Health & Technology Center liep vol met 250 geïnteresseerden die afkwamen op de presentaties, workshops én de uitreiking van de Uw Zorg online-awards 2020.

De Challenge had dit jaar bovendien een extra feestelijk tintje: gastheer en initiatiefnemer Pharmeon bestaat in 2020 twintig jaar. Pharmeon-directeur Gideon Kreytz blikte samen met dagvoorzitter en internetondernemer Jan Jacobs terug op een geschiedenis die eind vorige eeuw begon met een ongebreideld optimisme over de mogelijkheden van eHealth. De ontwikkeling van digitale applicaties stuitte echter op ingewikkelde financieringsstructuren, versnippering in de medische wereld en een moeizame historie op automatiseringsgebied.

De landelijke stand van zaken

Uit de Uw Zorg online monitor 2019 blijkt dat het aantal online zorggebruikers met 25% steeg naar 1 miljoen gebruikers en dat het gebruik van diensten zelfs verdubbelde. Toch blijft gemiddeld het gebruik van deze diensten nog ruim achter bij de vraag van de zorgconsument (60-70%). De koplopers laten overduidelijk zien dat er ruimte is voor online groei. Pharmeon gaat gebruikers hierbij actief ondersteunen, aldus André Blom, business development manager Pharmeon.

Digitale transformatie van de zorg is, door een toenemend arbeidstekort en groeiende vraag, keihard nodig om deze toekomstbestendig te maken, stelt CZ-innovatie strateeg Menno Jansen. CZ investeert dan ook actief in de opschaling van bestaande eHealth-oplossingen in de huisartsenzorg en in toepassing en vergoeding van nieuwe initiatieven als Skinvision. Hierbij gaat de patiënt niet eerst naar de huisarts, maar laat huidvlekken direct digitaal checken via een app. Voor CZ is het van belang met schaalbare partners te werken als Pharmeon om eenmaal bewezen innovaties ook snel landelijk op te kunnen schalen.

Bekijk de presentaties: Uw Zorg online monitor 2019 – eHealth in cijfers en Rol verzekeraar bij opschaling van online zorg

Leren van de koplopers

Koploper Het Huisartsenteam liet zien hoe je met de juiste aanpak je zorgpraktijk binnen korte tijd digitaal transformeert en efficiënter maakt. Met 50% van alle afspraken en herhaalrecepten online, scoren zij ver boven het landelijke gebruik en zagen zij de telefoonbelasting afnemen. Huisarts Jasper Schellingerhout deelde samen met Koen Kasper, vanuit CZ betrokken bij de implementatie, uitgebreid hun aanpak in een workshop. Hun belangrijkste boodschap: durf ‘digitaal’ centraal te stellen en praktijkbreed te integreren in het dagelijkse zorgproces. Neem met digitale ambassadeurs het hele team mee vanaf het begin, stel doelen en stuur waar nodig bij aan de hand van gebruikscijfers. Door het succes van één praktijk te kopiëren naar andere centra binnen de zorggroep is Het Huisartsenteam uitgegroeid tot de meest online zorggroep in Nederland en ook proeftuin voor innovatieve eHealth-concepten als Skinvision.

Voor hun prestatie ontving Het Huisartsenteam samen met drie andere zorgpraktijken uit handen van VWS de Uw Zorg online award. Ronnie van Diemen, Inspecteur Generaal Gezondheidszorg en Jeugd, prees de winnaars om hun inzet en hoopt op een olievlekbeweging in de rest van het land.

Hoe maak ik van eHealth een succes in mijn praktijk? Lees het uitgebreide blog en bekijk de presentatie.

Online dossierinzage op schema

Per 1 juli heeft elke Nederlander wettelijk het recht op elektronische inzage in zijn of haar medisch dossier. Om huisartsen hierbij te ondersteunen lanceerden LHV, INEEN en NHG het ‘OPEN’ programma. Doel is om bij 95% van alle huisartsen al per 1 juli a.s. online inzage mogelijk te maken via een portaal of PGO. Uiterlijk december 2022 dient 40% van alle Nederlanders ook daadwerkelijk toegang te hebben. De huisartsen ontvangen hiervoor een eenmalige stimuleringssubsidie van €75 miljoen inclusief een bedrag om de systemen aan te laten passen. Programmamanager Bart Brandenburg geeft aan met 56 aangemelde regiocoalities op schema te liggen voor deze belangrijke eerste deadline. Ook Pharmeon, als leverancier van het Uw Zorg online platform, ligt samen met belangrijkste HIS-partners op schema. Met Uw Zorg online voldoen zorgverleners automatisch aan het normen en subsidiekader van het OPEN stimuleringsprogramma en daarmee ook tijdig aan de wet.

Bekijk de presentatie: Update OPEN programma

OPEN als aanjager van regionale digitalisering

Tijdens de OPEN-regiotafel deelden Tanja Swinkels van regiocoalitie Rotterdam Rijnmond en Aty de Ruiter van Unicum hun aanpak van het OPEN-programma met andere aanwezige regio’s.
In de regio Rijnmond wordt OPEN gezien als vliegwiel om huisartsenpraktijk te digitaliseren. De wetgeving van 1 juli over online inzage en het subsidiegeld dat OPEN beschikbaar gemaakt heeft, zorgt voor de urgentie om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een portaal. Want het draait volgens Swinkels niet enkel om ‘online inzage’, maar juist ook om de overige logistieke functionaliteiten. Deze functionaliteiten, zoals eAfspraken, eHerhaalrecepten en eConsult maken het portaal interessant voor de patiënt en zorgen uiteindelijk ook voor winst in de praktijk. Met twee leveranciers (MGN en Uw Zorg online) maakte IZER (als penvoerder van de regiocoalitie) afspraken voor de implementatie van de digitale diensten. Praktijken zijn nadrukkelijk vrij om ook andere systemen te kiezen. Inmiddels ligt IZER als regiocoalitie op stoom om haar doelstelling van 95% online praktijken met online inzage per 1 juli te realiseren.

Unicum kiest voor één herkenbaar digitaal kanaal voor alle zorggebruikers per gemeente. Na het succes van Zorg4Zeist, waarmee Unicum vorig jaar de Uw Zorg online-regio-award won, volgen nu o.a. Zorg4Bunnik, Zorg4DeBilt en Zorg4heuvelrug. Unicum zet daarvoor het ‘regioplatform’ van Uw Zorg online in. Door de ‘couleur locale’ worden inwoners nog sneller verleid gebruik te maken van de online diensten. Bovendien zijn gemakkelijk extra lokale gewenste functies te integreren, zoals een koppeling met de huisartsenpost inclusief digitale triage en andere regionale toepassingen. Naast module 1 en 2 is er ook de intentie Uw Zorg online als PGO voor module 5 in te zetten.

Lees ook het verslag van verdiepingssessie OPEN-regiotafel.

Eerste ervaringen met online dossierinzage positief

Huisarts Henk Schers werkt al 3 jaar met online dossierinzage. Hij merkt dat patiënten beter voorbereid op het spreekuur komen en consulten prettiger verlopen. Slechts zelden leidt het tot een vervelende discussie. Juriste Annemarie Smilde drukt zorgverleners op het hart vooral niet meteen in een juridische “dwangstand” te schieten als een patiënt een vraag of klacht heeft over de dossiervoering. Hou de communicatie open en betrek patiënten vanaf de start bij deze ontwikkeling met goede patiëntvoorlichting. Maak ook, indien van toepassing, gebruik van uw rechten om bepaalde gegevens af te schermen of niet aan te passen. Zorgverlener en patiënt zijn samen verantwoordelijk om de kwaliteit van het dossier te borgen.

Lees ook de blogs van Henk Schers en Annemarie Smilde.

Uw Zorg online als hybride PGO én portaal: het beste van twee werelden

Uw Zorg online is sinds oktober ook als Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) gekwalificeerd voor meerdere MedMij-standaarden. Zo kunnen patiënten straks deze gegevens ook via deze route ophalen in hun vertrouwde digitale omgeving. Bijvoorbeeld uit het ziekenhuis om deze weer met hun eigen huisarts te delen. Tijdens een workshop konden deelnemers alvast kennismaken met een demoversie. Zodra de eerste gegevens via de MedMij-infrastructuur opvraagbaar zijn, wordt de PGO-toegang op ‘Uw Zorg online’ actief. Naar verwachting niet eerder dan 1 januari a.s.: de datum waarop HIS-leveranciers zich als onderdeel van de OPEN-subsidiëring verplicht hebben via de MedMij-route direct gegevens aan een PGO te leveren. Voor die tijd kunnen zorgverleners ook via de portaalroute voldoen. Verder kunnen gebruikers binnen de Uw Zorg online-omgeving straks meerdere zorgverleners selecteren en ervoor kiezen om bijvoorbeeld gegevens zoals de medicatie te combineren in één dossier. Eventuele verschillen of onjuistheden kan de patiënt terugkoppelen aan de betrokken zorgverleners. Met ‘Uw Zorg online’ als hybride portaal én PGO-oplossing beschikken zorgverleners over het beste van twee werelden en voldoen tijdig aan alle wettelijke en subsidiekaders voor OPEN.

Bekijk de presentatie van de verdiepingssessie: Uw Zorg online als PGO, wat kan ik er mee?

De online toekomst is nu!

Dat was de slotboodschap van Gideon Kreytz, directeur Pharmeon en Wieger Vos, strateeg KPN-health. Door nu als zorgverleners zelf de regie te pakken op de digitalisering borgen we samen de kwaliteit ervan. Creëren wij samen in Nederland met de branche de ‘Funda’ van de zorg? Of maken we ons afhankelijk van derde partijen? Kreytz en Vos noemen als voorbeelden de recente komst van Amazon in Nederland en de overname van medisch boekingsplatform Solvo door Ahold Delhaize.

Kreytz wil als bedrijf graag praktijken hulp bieden om samen in deze nieuwe digitale ontwikkelingen op te trekken. Hij besluit: “Als patiënt wil je best wel een stukje regie over je eigen zorg, maar je wilt ook – als dat nodig is- dit bij je huisarts of je apotheek of je fysiotherapeut neer kunnen leggen waar je je prettig bij voelt en niet bij een anonieme partij als Amazon”. Met ‘Uw Zorg online’ voorzien we precies in die mogelijkheid en helpen we de zorgverlener als online partner bij hun digitale transformatie.

Bekijk ook de presentatie: Digitalisering van de zorg – De online toekomst is nu

Presentaties & verslagen

Presentaties en eventuele verslagen van alle sprekers vindt u hieronder terug.

eHealth – Landelijke stand van zaken

Online dossierinzage in de praktijk

  • Update OPEN programma
    – Bart Brandenburg, programmamanager OPEN
  • Ervaringen met dossierinzage in de huisartsenpraktijk: presentatie en verslag
    – Henk Schers, huisarts, Lent
  • Rechten en plichten online dossierinzage: presentatie en verslag
    – Annemarie Smilde, specialist gezondheidsrecht VVAA

Digitalisering van de zorg – next steps

Verdiepingsessies

Uw Zorg online Award 2020

Tijdens de Uw Zorg online Challenge 2020 op 29 januari reikte Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal Gezondheidszorg en Jeugd de Uw Zorg online awards 2020 uit aan vier digitale koplopers uit de Nederlandse apotheek- en huisartsenzorg. Apotheek Reigerhof, huisartsenpraktijk Boshuizen, huisarts Van Kuppevelt en Het Huisartsenteam vielen als meest online praktijken van Nederland van 2019 in de prijzen.

Van Diemen prees de inzet van de winnaars op het gebied van digitale zorg als belangrijke inspiratie voor collega’s. “Ik hoop op een olievlekwerking naar de rest van het land voor een beter bereikbare zorg. Zo handelt een van de winnaars – Het Huisartsenteam uit West Brabant – al 50% van hun afspraken en herhaalrecepten online af, viermaal zoveel als het landelijke gemiddelde. Dit levert tijdwinst op door minder telefoontjes”.

Uitslag

Bekijk de uitslag van alle genomineerde praktijken in  de verschillende award categorieën.

Klik hier voor meer informatie over de berekening van de scores en voorwaarden voor deelname.

20 jaar Pharmeon

Victor Everhardt, de Amsterdamse wethouder Economische Zaken, feliciteerde Pharmeon met haar 20-jarig bestaan. “Als Amsterdams eHealthbedrijf dragen jullie bij aan het ontstaan van een sterk Life Sciences en Health cluster in Amsterdam, waar kennisinstellingen, medische – en databedrijven, overheid en investeerders elkaar goed weten te vinden, en elkaar zo versterken, op het gebied van zorg en innovatie. Amsterdam investeert 2,4 miljoen euro in de versnelling van deze ontwikkeling. Met bijna 1 op de 2 Amsterdamse huisartsen en 1 op de 10 Amsterdammers als gebruiker van jullie online platform ‘Uw Zorg online’, maken jullie de communicatie in de zorg een stuk makkelijker voor zorgverleners en patiënten in Amsterdam”.