“We voelen ons gehoord!”

Eén op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een groot deel daarvan is laaggeletterd. Pharmeon vindt het belangrijk niemand uit te sluiten, daarom maken we onze online oplossingen zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. In dat kader werken we regelmatig met Pharos, een landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.

“Het gebruik van digitale toepassingen mag de gezondheidsverschillen niet nog groter maken. Juist als iedereen er gebruik van kan maken heeft het effect”.

Focus op online dossierinzage

Thea Duijnhoven is in samenwerking met en in opdracht van OPEN aan de slag gegaan met de portalen en alle functionaliteiten in de Uw Zorg online app. “Hierbij lag de focus op online dossierinzage. Als eerste hebben wij op basis van eigen expertise geadviseerd op taal, beeldgebruik en gebruiksvriendelijkheid. En we hebben voorstellen gedaan voor vereenvoudiging van teksten,” vertelt ze. “We maken hierbij gebruik van de ‘Online checklist Toegankelijke informatie’. Na livegang heeft Pharos een testronde gehouden met de taalambassadeurs van Stichting ABC en hebben zij hun mening gegeven over de toegankelijkheid van de portalen en de app”.

Resultaten

De testambassadeurs waardeerden het portaal en de app met een overall rapportcijfer van respectievelijk 8.0 en 7.8. Het duidelijke overzicht, de indeling, het over het algemeen gemakkelijk gebruik met veel ruimte en ‘rustige’ uitstraling werden als belangrijke positieve punten genoemd.

Thea vervolgt: “Een deel van de verbeterpunten bestaat uit het gebruiksvriendelijker en intuïtiever maken van de portalen en de app zoals het wisselen van de positie van een regel of het toevoegen van een uitlogknop. Uit de testrondes bleek onder meer dat het van belang is goed naar de context van de inhoud te kijken. Waar ‘Niet aanwezig’ bij opmerkingen staat, begreep de taalambassadeur dat hij of zij niet aanwezig is geweest in de praktijk. Dit is opgelost door er ‘geen’ van te maken”.

“Het is belangrijk dat de taalambassadeurs dit testen, zodat de makers zien waar mensen met lees/digitale problemen tegenaan lopen. De groep die hier problemen mee heeft, voelt zich nu ook gehoord!”

Verbeterpunt voor zorgverleners

“Een belangrijk verbeterpunt voor de zorgverleners is geen moeilijke vaktermen in het dossier te gebruiken waardoor de patiënt zich genoodzaakt ziet alsnog met de praktijk te bellen en de app dan als moeilijk wordt ervaren,” geeft Thea aan. Zij adviseert artsen bij de dossiervoering zoveel mogelijk de door Pharos en OPEN geschreven lijst met begrijpelijke P-regels te hanteren. Voor een meer patiëntvriendelijke vertaling van episodes gaat Pharmeon de door het NHG ontwikkelde lijst met patiëntvriendelijke titels (tabel 65-ICPC) integreren in Uw Zorg online. Het online dossier toont automatisch beide titels en kost artsen zo geen extra tijd aan registratie. Zo snappen patiënten beter wat er in hun dossier staat en stellen ze minder vragen achteraf.

“Dit is eigenlijk meer zoals de huisarts het voor zichzelf opschrijft. Dan moet ik de assistente gaan bellen wat bedoel je ermee. Dus dan heeft die app geen zin.”

Patiëntvoorlichting aangepast

Pharos heeft tenslotte ook advies uitgebracht over de inhoud van het Uw Zorg online promotiemateriaal voor patiënten. Deze adviezen hebben we zoveel mogelijk doorgevoerd, zodat zij de inhoud beter begrijpen. Bekijk alle mogelijkheden voor het Uw Zorg online promotiemateriaal.

Over Pharos

Al ruim 30 jaar deelt Pharos kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld via onderzoek, advies, trainingen, workshops, bijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen. In de versnelling van alle digitale toepassingen moet iedereen toegang hebben tot informatie en de inzet die Pharos daarop pleegt. Dit is waardevol voor iedereen, zowel voor mensen die wel vaardig zijn, als die minder vaardig zijn.

“Erg nuttig en leerzaam om de taalambassadeurs met ons product aan het werk te zien! Ondanks de veelal hoge cijfers die ze ons gaven, is er zeker nog wat ruimte voor verbetering in met name het versimpelen van bepaalde functies en taalgebruik”.