Wet digitale overheid

Wat betekent de Wet digitale overheid (Wdo) voor u als zorgaanbieder? Tijdens de Uw Zorg online Challenge gaf Mark Arts (VWS) uitleg over deze nieuwe wet.

In een notendop houdt deze wet in dat burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar moeten kunnen inloggen via erkende inlogmiddelen op digitale diensten van de (semi) overheid. De wet – die naar verwachting later dit jaar van kracht wordt- is ook van toepassing op zorgaanbieders die online diensten via een portaal of PGO willen aanbieden.

Voordeel voor u als zorgaanbieder, is dat u door deze wet meer zekerheid heeft over de identiteit van een patiënt die zich aanmeldt. En hierdoor is de kans op fraude en datalekken minder.

Verantwoordelijkheden voor zorgaanbieders

  1. Patiënten toegang bieden tot hun medische gegevens op het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau. Op dit moment is dat DigiD.
  2. Alle erkende inlogmiddelen faciliteren. DigiD is een voorbeeld van zo’n inlogmiddel, in de toekomst komen hier wellicht andere middelen bij.
  3. De juiste beveiligingsmaatregelen nemen ten aanzien van afscherming van patiëntgegevens.
  4. De verbruikskosten van erkende inlogmiddelen komen voor rekening van de aansluithouder. De Zorgaanbieder is aansluithouder.

Verantwoordelijkheden overheid en leveranciers

Als zorgaanbieder staat u er niet alleen voor. De overheid heeft een aantal zaken geregeld, aan de ene kant om de zorgverleners te helpen en aan de andere kant de leveranciers.  Zo heeft de overheid een zogenaamde “ToegangVerleningService” (TVS) ontwikkeld en een methodiek om de (DigiD) auditlasten voor u als praktijk te verminderen. Zo hoeft u geen individuele audit meer te ondergaan om DigiD te mogen gebruiken, maar kan dat via een ‘meervoudige assessment’ veel goedkoper plaats vinden. Hiermee kunnen consumenten straks eenvoudig en betaalbaar inloggen op uw patiëntenportaal met behulp van DigiD en andere toekomstige erkende middelenBelangrijke taak voor de leveranciers is om de aansluiting op het TVS en de meervoudige assessment voor u tijdig te realiseren, zodat u zo veel mogelijk ontzorgd wordt.

Pharmeon en DigiD

Sami Shadad (security officer Pharmeon) legt uit: “We hebben als voorloper samen met het ministerie van VWS de DigiD-toegang via de ‘meervoudige assessment’ route inmiddels met succes doorlopen. Op dit moment testen we de koppeling met de Toegang VerleningService (TVS) bij de eerste praktijken. Hiermee komt DigiD ook voor individuele praktijken tegen een gunstig tarief beschikbaar.”

Wat betekent de Wdo nu voor u in de praktijk?

De Wet digitale overheid (Wdo) moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Mogelijk gebeurt dit 1 juli 2022. Voor MedMij PGO’s is het nu al verplicht om toegang tot medische data te verlenen na inlog met DigiD. Voor bijvoorbeeld portalen als Uw Zorg online zal een  overgangsperiode vastgesteld worden en blijven de huidige methoden om in te loggen voorlopig gehandhaafd (tweewegauthenticatie met gebruikersnaam/wachtwoord en sessiecodes).

U hoeft als zorgverlener nu dus geen extra maatregelen te treffen. Als Pharmeon zorgen we ervoor dat u op tijd aan de nieuwe vereisten kunt voldoen.

Handige links

Presentatie en opname