Wkkgz en uw praktijk website

merkbaar-betere-zorgPer 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) volledig in werking getreden. Elke zorgaanbieder dient dan te beschikken over een klachtenregeling conform de Wkkgz eisen en patiënten hierover te informeren. Voor deze informatieplicht is de praktijkwebsite naast bijvoorbeeld patiëntinformatiefolders een prima instrument. Pharmeon heeft voor vrijwel alle eerstelijnszorg disciplines informatie beschikbaar die eenvoudig te publiceren is via de website. Deze informatie is afgestemd met diverse brancheverenigingen en verwijst per beroepsgroep naar de relevante instanties.  Bekijk de voorbeelden van een  apotheek, huisarts, fysiotherapie of tandartswebsite. Ook aan andere onderdelen van de Wkkgz kan de praktijkwebsite een bijdrage leveren. Denk aan het kunnen verschaffen van aanvullende informatie over aangeboden zorg (bijvoorbeeld over kwaliteit, kosten en patiëntervaringen). Wilt u meer weten? Contact ons of raadpleeg de website van uw beroepsvereniging waaronder  VVAA , LHV, KNMT, KNMP en KNGF.